EuroZoid
Discover The Most Popular Places In Europe

T.C. İstanbul Üniversitesi, Beyazıt | Tourist Information


istanbul.edu.tr

برط الجوف
Beyazıt, Turkey 34000

02124400000

College and University Near T.C. İstanbul Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi
Fatih, Turkey 34093

(0 212) 523 22 88

Bahçeşehir Üniversitesi
Distance: 3.2 mi Tourist Information
Yıldız Mh., Çırağan Caddesi 5 Beşiktaş
Istanbul, Turkey 34353

Çözüm Merkezi: 444 28 64 (444 BUNI)

İTÜ Maçka Kampüsü
Distance: 2.9 mi Tourist Information
Bayıldım Caddesi
Istanbul, Turkey

<>

Kadir Has Üniversitesi
Distance: 0.9 mi Tourist Information
Kadir Has Kampüsü (Cibali) Kadir Has Caddesi Cibali
Istanbul, Turkey 34083

+90 212 533 65 32

Mimar Sinan Fine Arts University
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

05324659894

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kısaca MSGSÜ, merkez kampüsü İstanbul Fındıklı semtinde bulunan devlet üniversitesidir.TarihçeMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, ressam, mimar Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883'de 8 eğitmen ve 20 öğrencisi ile öğretime başladı.Kuruluşundaki eğitim kadrosu, Müdür-i Umumi Osman Hamdi Bey; Dahili müdür ve heykel öğretmeni Oskan Efendi; Fenn-i Mimari öğretmeni Alexandre Vallaury; Yağlıboya resim öğretmeni Salvatore Valeri; Karakalem resim öğretmeni Warnia-Zarzecki; Tarih ve tarih-i sanat öğretmeni Aristoklis Efendi; Ulum-u riyaziye (Fen Bilgisi) öğretmeni Kaymakam Hasan Fuat Bey; Teşrih (Anatomi) öğretmeni Kolağası Yusuf Rami Efendi'den oluşmaktaydı. Bu kadroya, 1892 yılında Hakkaklık (Gravür) öğretmeni olarak Monsieur Napier de katıldı.Türkiye'de ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece Türkiye'de akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Istanbul University
Distance: 0.1 mi Tourist Information
Beyazit
Beyazıt, Turkey 34452

00905342366724

İstanbul Üniversitesi, ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan devlet üniversitesidir.18 Kasım 1933'te Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamıdır. Ayrıca okulun bazı birimleri temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe kadar uzanır. Bugünkü hali 1933'te kurulmuştur.2011 yılında, Dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitedir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12.000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.TarihçeOsmanlı dönemiİstanbul Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin tezler 1321 yılına kadar gidebilmektedir. Alman tarihçi Richard Honig, bugün Beyazıt Yerleşkesi'ndeki merkez binanın bulunduğu yerde Roma üniversiteleriyle eşdeğer nitelikte tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat eğitimi veren bir kurumdan söz eder ve bu kurumun kurulduğu 1 Mart 1321 tarihinin bir bakıma İstanbul'da eğitimin başlangıç tarihi olduğunu belirtir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

0212 252 16 00

TARİHÇE Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Sultan Abdülhamit’in Albümünden Sanayi-i Nefise Mektebî Osman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebi’‘ne kurucu müdür olarak atandı. (1 Ocak 1882) Osman Hamdi Bey Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Arkeoloji Müzesi’nin karşısındaki binada, sekiz kişilik öğretim kadrosu ve yirmi bir öğrenci ile Resim, Heykel ve Mimarlık öğretimine başladı. (2 Mart 1883) Başlangıçta Ticaret Nezareti’ ne (Ticaret Bakanlığı’ na) bağlı olarak kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Maarif Nezareti’ ne (Milli Eğitim Bakanlığı’ na) bağlandı. (1886) Osman Hamdi Bey’ in ölümü üzerine (kardeşi) Halil Edhem (Eldem), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ ne atandı. (1910) Kız öğrenciler için, sadece resim ve heykel bölümlerini kapsayan İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi kurularak öğretime başladı. (1914) İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde çekilmiş toplu fotoğraf Sanâyi-i Nefîse Mektebi Cağaloğlu’ ndaki Lisan Mektebi binasına taşındı. (1916) Lisan Mektebi Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü birbirinden ayrıldı ve Sanâyi-i Nefîse Müdürlüğü’ ne Halil Paşa atandı. (1917) Nazmi Ziya (Güran), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ ne atandı. (1918) Nazmi Ziya Sanayi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı’ ndaki bir binaya taşındı. (1919) Sanayi-i Nefise Mektebi, Divanyolu’ nda, Gedikler Kahyası Salih Efendi Konağı adıyla bilinen, şimdiki Sıhhiye Müzesi binasına taşındı. (1920) Önce Ali Sami Boyer, sonra da Cemil Cem, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü’ne atandılar. Sanayi-i Nefise Mektebi ikinci kez Lisan Mektebi binasına taşındı. (1921) Ali Sami Boyer Cemil Cem Tezyînât (Süsleme) Bölümü kuruldu. (1923) Nazmi Ziya (Güran ), ikinci kez Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ne atandı. (1925) Sanâyi-i Nefîse, Fındıklı’ daki eski Meclis-i Mebûsân binasına (Cemile Sultan Sarayı’ na) taşındı. İnâs Mektebi ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ nin kız ve erkek öğrencileri bu binada ve bir arada öğrenim görmeye başladılar. (1926) Namık İsmail, Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ ne atandı. (1927) Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ nin adı Güzel Sanatlar Akademisi’ ne dönüştürüldü. (1928) Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyînât Bölümü’ nün uzmanlık dalları olarak kuruldu. (1929-32) Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ne atandı. Türk Tezyîni Sanatları Bölümü açıldı. (1936) Akademi’ de büyük kadro yeniliklerine ve değişikliklerine gidildi. Resim Bölümü Başkanlığı’ na Leopold Levy’ nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik Yzer gibi adların bölümün kadrolarına katılmasyıla sonuçlandı. Heykel Bölümü Başkanlığı’ na Rudolf Belling getirildi. Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü adlar da Mimarlık Bölümü Başkanlığı’ na getirildi. (1936-37) Atatürk’ün emriyle Dolmabahçe Sarayı’ nın Veliaht Dairesi’ nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi, Akademi’ye bağlandı. (1937) Resim ve Heykel Müzesi "Akademi yangını da tam felakete dönüşen bir nitelik taşır.Yanan merkez binadan yoksun kalınca Mimarlık Bölümü,önce İnönü İlkokuluna sonra da beş altı yıl kaldığı Yıldız Sarayı müştemilatından olan Sağır ve Dilsizler Okulu binasına nakledilmiştir." * (1948) Akademi binası yandı (1 Nisan 1948). Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953’te yeniden öğretime açıldı. (1953) Akademi’ nin tüm bölümleri yarı özerk hale getirildi ve bölüm başkanlarının seçimle görevlendirilmesi uygulamasına geçildi (1957) Akademi’ ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı. Öğretim süresi beş yıla çıkarıldı. (1959) Akademi Müdürlüğü’ nün seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı. (1962) Akademi, 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulu ile yeni bir statüye kavuştu. Bu yasa Akademi’ye bilimsel özerklik kazandırdı. Kurum bundan sonraki etkinliklerini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında sürdürdü. Daha önceleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sonradan da Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi’ ne verildi. Akademi’nin yanybaşında bulunan bu binanın restorasyonu ve araya inşa edilen kütüphane aracılığıyla ana bina ile bütünleştirilmesi 1975 yılına kadar sürdü. Bina bu tarihte öğretime açıldı. Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını aldı. (1969) Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Akademisi’ ne bağlandı. (1972) YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü’ ne dönüştürüldü ve Gayrettepe’ de inşa edilen yeni binasına taşındı. Üniversite düzeyinde bağmsız diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü’ nde uygulanmaya başlandı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü’ ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü kuruldu ve eğitime başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu. (1976) Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf programı, bu enstitüde uygulanmaya başlandı. 1977 ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. (1977) 4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, 20.7.1982’ de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’ deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Konservatuvarı’ nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı. ..Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi’ne dönüştürüldü. (1982) Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu. (1984) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. (1985) Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş’ taki binasına taşındı . (1987) Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı. (1988) Zevkî Kadın Sibyan Mektebi’ nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nce Mimar Sinan Üniversitesi’ ne tahsisi sağlandı. (1989) Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. (1990) Tophane’deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite’ ye tahsis edildi. (1993) Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu. Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi. (1998) Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı. (1999) Fen ve Edebiyat Fakültesi kredili sisteme geçti. (2002) Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi kredili siteme geçti. (2003) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını aldı. (2004) Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Felsefe Bölümü kuruldu. (2006)

T.C Biruni Üniversitesi
Distance: 2.3 mi Tourist Information
10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 Topkapı
Istanbul, Turkey

4448276

Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Üniversitesi'yiz. Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik, Coğrafya ve Tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek dünya bilim tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham alarak kurulan üniversitemiz, tamamı sağlık alanıyla ilgili 32 bölümü bünyesinde barındıran, 6 Fakülte ve 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile akademik faaliyetlerine başlamıştır. Varoluş nedenimizi "Sağlık Alanında 21. Yüzyıl’ın Biruni’lerini Yetiştirmek" üzerine kurgularken, "Yalnızca sağlık ve sağlığın her alanında varlık" ana düşüncesi kuruluş stratejimizi oluşturmaktadır. İngilizce hazırlık sınıfını birinci sınıfla birleştirerek öğrencilerimize bir yıl kazandırmanın yanı sıra, sağlayacağımız çok özel burs imkanları, sağlıkta çift diploma, yandal uzmanlığı ve bölüm değiştirme fırsatları, İstanbul'un merkezi Topkapı'da sunacağımız kampüs hayatı, Türkiye'nin en modern Diş Hastanesi, Floryada'ki Tıp Fakültesi Hastanemiz ve en son teknolojilere sahip laboratuvarlarımız ile birçok ilke ve farklılığa imza atıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Cibali
Distance: 0.9 mi Tourist Information
Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL
Istanbul, Turkey

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Distance: 0.6 mi Tourist Information
Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84
Istanbul, Turkey 34378

0212 444 0 413

Üniversitemiz, dünyanın en önemli kültür başkentleri arasında yer alan İstanbul’un merkezinde, dünya ile buluşmanın bilinciyle, binlerce yıllık bilim, tarih ve kültür birikimini geleceğe taşımanın farkındalığıyla öğretim hizmetine devam etmektedir. İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan ve ilk defa 2001–2002 döneminde öğrencileriyle buluşan üniversitemiz, sadece çağını solumakla yetinmeyip, aynı zamanda kaynağını sonsuzluktan alan varoluş kültürümüzün iyi, güzel ve doğruluk ideallerini, sanat ve bilimin geçerlilik ilkelerini gençlerimizin mekân ve zaman sınırlarının ötesine uzanan gelecek ufkuna nakşetmeyi gaye edinmiştir. Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan, ayrıcalığını, ciddiyeti,öğretim programlarının ve hocalarının kalitesi, teknik donanımı ve öğrencilerine sunduğu gelecek vizyonuyla belirleyen üniversitemiz, kısa süre içinde gençlerimizin teveccühünü kazanmıştır. 73 öğrencisi ile başladığı eğitim ve öğretim hayatının 10 uncu yılında, öğrenci sayısı 5.000’nin üzerine, akademik personel sayısı ise 169’a ulaşmıştır. Üniversitemizin kısa bir süre içinde kazandığı itibar, her yıl gerçekleşen yüzlerce uluslararası ve ulusal yayın, çeşitli alanlarda kazandığı ödüller ve gerçekleştirdiği etkinlikler ile istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Üniversitemizi ayrıcalıklı ve nitelikli kılan en önemli özeliklerinden birisi de, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un merkezi ve seçkin mekânlarında konumlandırılmış olmasıdır. Üniversitemizin, İstanbul’un merkezinde yer alması, sadece ulaşımı kolaylaştırmamaktadır. Aynı zamanda, İstanbul’un içinde, İstanbul ile birlikte çağın nabzını yakalayabilmeyi, dünyaya ve geleceğe açılmayı, ulusal ve uluslararası seviyede kültür, bilim, sanat ve ekonominin buluşmasıyla daima aktif, yenilikçi ve öncü olabilmeyi mümkün kılmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kampüsleri İstanbul’un mümtaz semtleri Üsküdar, Küçükyalı ve şehrin kalbi olan Eminönü’de Haliç kıyısında konumlanmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsüyle tarihi yarımadanın kıyısında, tarihi mekânların ortasında, ticari merkezlerin hemen yanı başında, bir öğrenim kurumu olarak günümüzün sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik hayatın nabzını tutma ayrıcalığına sahiptir. Günümüzün teori ve pratik, özne ve nesne arasındaki sınırların saydamlaştığı, zaman ve mekân farklılıklarının önemini yitirdiği bir küreselleşme süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte İstanbul Ticaret Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bilincinde, yeterli mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitimi sağlama amacı yolunda ilerlemektedir. Üniversitemiz, hızla ilerleyen teknolojik ve bilimsel gelişmelere eşlik edebilmenin ancak dünyayı ve küreselleşme sürecini bütüncül bir bakış açısıyla kavramakla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Bu amaçla, uluslararası işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerinin bir kısmını değişim programları çerçevesinde yurtdışına gönderirken, diğer ülkelerden de öğrencileri kabul ederek, öğrencilerine uluslararası bir ortam sunmaktadır. Günümüzün küreselleşme sürecinde kendi olabilmek ve özgünlük iddiasını gerçekleştirebilmek ancak dünyayı kavramakla, varlık iddiasında bulunabilmek, sadece bilgilenme süreçleri ve bilgi üretim araçlarını değil, aynı zamanda küreselleşme sürecinde sosyal dönüşüme yön ve şekil verecek nitelikli bilgiyi üretebilecek bilimsel aklı inşa etmkle mümkündür. Söz konusu zorunluluğun ve gerekli kıldığı ilkelerin bi-lincinde olan İstanbul Ticaret Üniversitesi, kendi coğrafya ve medeniyet değerlerinden hareketle çağını yakalayan, sorgulayan, ışık tuttuğu yeni ufuklara doğru sorumluluk taşıyan bir anlayışı temsil etmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi bu anlayışı, kendiyle buluşmanın ve dünya ile yüzleşmenin bir gereği olarak kabul etmekte ve uluslararası ilişkiler ağını her geçen gün biraz daha genişletmekte ve güçlendirmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencisini kabul ederken onu kendisinin, içinde yaşadığı toplumun ve çağın sorumluluğunu taşıyabilecek bir birey olarak görmektedir. Öğrenim süresi boyunca benimseyeceği ilke ve değerler ile dünya standartlarıyla boy ölçüşen pratik becerileriyle, sadece akademik değil, iş dünyasıyla da ilişki kurabilmeyi mümkün kılacak yoğun uygulamalı eğitimiyle kamu ve özel sektöre her seviyede eleman kazandırmaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken bilişim teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan idealini oluşturmak ve geliştirmek, uluslararası seviyede bilim ve teknoloijiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, çağı anlayan, düşünce özgürlüğüne ve katılıma değer veren, uluslararası rekabet ve dünya ile yüzleşmenin bilinciyle, toplumla, iş dünyasıyla ve üretim süreçleriyle birlikte gelişen, mesleki becerisi yüksek, paylaşımcı ve geniş ufuklu gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu amaçla İstanbul Ticaret Üniversitesi, beş Fakültesi, İngilizce Hazırlık Okulu ve Meslek Yüksek Okulu ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüleriyle ülkenin bilimsel geleceğine yatırım yapmaktadır.Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde, İstatistik, Matematik, Psikoloji ve Eğitim Bilimi bölümleri; Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde ise, İşletme, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümleri bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri arasında dikkat çekici bir kalite düzeyi yakalayan Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümleri ile faaliyet göstermektedir.İletişim Fakültesi içerisinde, Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Görsel İletişim Tasarımı bölümleri yer almaktadır. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi içerisinde, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mücevherat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümleri faliyet göstermektedir. Fakülte, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde sanayi ile işbirliğine önem veren, bilişim çağının imkanlarından en iyi şekilde yararlanarak etkin ve sürekli değişime açık teknolojik gelişmeleri takip eden bir eğitim vermektedir. Meslek Yüksek Okulu, Ground Handling Services Management In Aviation, Avi-ation Logistics, Hackney College ile birlikte yürütülen Çifte Diploma Programı ile Muhasebe, Dış Ticaret, Pazarlama, Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programlarından oluşmaktadır. Hayat boyu eğitimin güzel bir örneği olarak Sürekli Eğitim Merkezi tarafından kişisel, mesleki, sektörel, kurumsal, sosyal ve kültürel gelişimi sağlama amaçlı, sertifika programları ile toplumun bütün kesimlerine her seviyede eğitim imkânı sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, Kariyer ve Planlama Merkezimiz yanında hukuk dünyasında değeri gittikçe artmaya başlayan Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi de yakında hizmete girecektir. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, proje ve çalışmalarıyla Avrupa Birliğine üyelik sürecinde araştırma ve uygulama projeleri geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Merkezimiz, AB üyesi ülkelerde bulunan üniversiteler arası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla edinilen AB mali yardımlarından yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz tarafından sunulan imkânlar ölçüsünde başka kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelere de akademik kadrosu ile katkı sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi kuruluş felsefesi doğrultusunda Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek vermektedir. Ayrıcalıklarımızdan biri olan TOEFL Merkezimiz, Eminönü yerleşkemizde bulunup ETS lisanslı TOEFL Sınav Merkezinde Internet tabanlı TOEFL sınavları yapılmaktadır. TOEFL IBT sınavı için tasarlanmış iki ayrı laboratuarda hizmet sunulmaktadır. Sağlık Hizmetleri Birimi ve Psikolojik Danışma Merkezi öğrencilerimizi fiziki ve psikolojik sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir. Özürlü Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerimize eğitim imkânlarını daha iyi şartlar altında sunabilmek için çalışmaktadır. Üç kampüse yayılan zengin kütüphanemiz, yerli ve yabancı veritabanları ile elektronik dergi ve kitaplarıyla öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacıların hizmetindedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, sivil toplumun üniversitelerdeki bir yansıması olarak akademik, sosyal ve kültürel amaçlara hizmet eden 54 öğrenci kulübüyle zirvededir. Üniversite fen bilimleri alanında bir, sosyal bilimler alanında iki bilimsel hakemli dergiyi süreli yayın olarak devam ettirmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından atanan Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğü ile arkasında Dünyanın dördüncü büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın katkılarıyla geleceğe emin ve kararlı adımlarla yürümektedir.

İstanbul Universitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Vezneciler Mahallesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi 34134 FATİH/İSTANBUL
Istanbul, Turkey 34134

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Beyazıt
Sarıyer, Turkey 34752

[0 212] 455 57 00

Mimar Sinan Fine Arts University
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

Mimar Sinan Fine Arts University is a Turkish state university dedicated to the higher education of fine arts. It is located in the Fındıklı neighborhood of İstanbul, Turkey.HistoryThe institution was founded on January 1, 1882 as the "School of Fine Arts" by the renowned Turkish painter Osman Hamdi Bey, who was also an art historian, archeologist and museum curator. Being the first of its kind in Turkey, education in fine arts and architecture began on March 2, 1883 with 8 instructors and 20 students.In 1914, the school became co-educational. The school was converted in 1928 to an academy, the first academy in Turkey, and its name was changed to "State Academy of Fine Arts" . In 1969, this was renamed to "Istanbul State Academy of Fine Arts" . On July 20, 1982, its status was changed, and the academy became "Mimar Sinan University" after the great Ottoman-Armenian architect Mimar Sinan. Finally, in December 2003, the administration of the university changed its name to "Mimar Sinan Fine Arts University".Since 1982 the institution has been providing 4-year educational programs.Academic units Faculty of natural sciences and literature Faculty of fine arts, Restoration and Conservation of art works Faculty of architecture State conservatory Vocational school Institute of natural sciences Institute of social sciences Institute of Fine Arts School of informatics

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü
Distance: 1.2 mi Tourist Information
Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi Karaoğlan Sokağı No: 24?a Galata/Karaköy
Istanbul, Turkey 34425

Halıc Unıversıtesı Bomontı Kampus
Distance: 3.5 mi Tourist Information
Sıracevizler Caddesi No:29 Bomonti Şişli - İSTANBUL
Istanbul, Turkey

(0 212) 343 08 87

İstanbul Tıp Fakültesi
Distance: 1.5 mi Tourist Information
İstanbul Tıp Fakültesi Çapa
Fatih, Turkey 34093

0212 4142000

Bahçeşehir University
Distance: 3.2 mi Tourist Information
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 - 6, Beşiktaş
Istanbul, Turkey

4442864

Bahçeşehir University is a private educational institution in Turkey, located at the European side of Istanbul. The Turkish National Assembly authorized the establishment of the University of Bahçeşehir by the Bahçeşehir Uğur Education Foundation in 1998. An academic and strategic protocol was signed shortly after with San Diego State University in California, USA. The enrollment of the first students was made after the first placement exam in 1999–2000 academic year.The university consists of 8 faculties, 1 school of languages and 2 vocational schools 4 Institutes provides post graduate education. 17.048 registered students study at the university. The number of undergraduate students is 10.137. The number of graduate students is 4716. The number of associate degree students is 1072. 1047 academicians lecture at the university. 506 administrative personnel work at the university There are 4 campuses in Istanbul. Bahçeşehir University Library, which is established on 1.400 meter square field renders service with 250.000 publications, books and electronic books. 5 different café and restaurants render service in the campus. The total audience capacity of the conference hall is 1000. The university has more than 193 international partners. Bahçeşehir University was given the “Superbrands of Turkey” award in 2007. Bahçeşehir Uğur Educational Institutions owns 35 kindergarten, 18 elementary and 47 high schools, and 177 private educational centers in Turkey. The current rector is Prof. Dr. Şenay Yalçın.

Beykent Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Sıraselviler Caddesi
Istanbul, Turkey

+90 2124441997

Medipol Üniversite Hastanesi-Vatan Kliniği
Distance: 1.1 mi Tourist Information
Vatan caddesi Halıcılar köşk sk. No:11 Aksaray
Fatih, Turkey 34093

0212 631 20 50

İstanbul Üniversitesi Auzef Öğrenci Topluluğu
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Molla hüsrev mah. Taştekneler sok. No:25/A vefa FATİH /İSTANBUL
Istanbul, Turkey 34080 Fatih, İstanbul

Öğrenci İşleri : (212) 440 00 00 / 13139 / 13104 / 13105 / 13138 / 13101

Fakültenin Öğrenci Temsilciliği ekibi tarafından oluşturulmuş ortak sayfadır. http://auzef.istanbul.edu.tr/ogrenci-temsilciligi2.html İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ

Educational Organization Near T.C. İstanbul Üniversitesi

Ensar Vakfı
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Elmaruf Sokak
Fatih, Turkey

02125130309

Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu
Distance: 4.0 mi Tourist Information
Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi No: 27
Istanbul, Turkey 34100

2125356627

Tömer Taksim Şubesi
Distance: 1.8 mi Tourist Information
Takism
Taksim, Turkey

+90 212 249 16 48

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Alemdar Mah. Yerebatan Cad. Salkım Söğüt Sok. No:7
Fatih, Turkey 34110

0212 519 09 53 - 0212 519 12 76

ÖNDER Ne Zaman Ve Nasıl Kuruldu? Derneğimiz 1958 yılında, o zaman ki ismiyle İstanbul İmam Hatip Okulu'nun 1951 girişli ilk mezunları tarafından 1630 sayılı Dernekler Kanunu'na göre, İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunlar Cemiyeti ismiyle kuruldu. Mezun derneklerinin yaptığı faaliyetleri aynı şekilde uyguladılar. Mezun ve Mensupları bir araya getirdiler ve irtibatı sağladılar. Türkiye'nin ilk İmam Hatip okulu olan İstanbul'un Fatih ilçesinin Çarşamba semtindeki İmam Hatip Okulu Mezunlarına hizmet veren derneğimizin o zaman ki ismi de "İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti " idi. 1960'lı yılların sonlarında adı "İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunları Derneği" olarak değiştirildi. 1980 İhtilali'nden sonra ise, tüzükte yapılan bir değişiklikle tüm Türkiye genelindeki İmam Hatip Liselerini çatısı altına almak arzusuyla ismindeki "İstanbul" ifadesi çıkarıldı. Kısa isim olarak da İmam kelimesinin Türkçe karşılığı olan "ÖNDER" kelimesi eklendi ve derneğimizin adı şimdiki söylemiyle ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği halini aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
Distance: 2.8 mi Tourist Information
Feshane Cad. No:3
Istanbul, Turkey 34050

02125816912

Rami Ortaokulu
Distance: 3.3 mi Tourist Information
Cuma Mahallesi Ayten Sokak no:21 Rami/Eyüp İstanbul
Eyüp, Turkey 34055

+90 212 578 1981

Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, mezunlarımız ve velilerimiz sayfamıza davetlidir. Okulumuzun yapımı 1850 yılına dayanmaktadır. 3215 m²'lik toplam alanda, binamız 420 m²'lik bir bir zemine oturmakta, 2795 m²'lik boş arsa bahçe olarak kullanılmaktadır. Okulumuzun arsası Sultan Beyazıt Vakfından kira karşılığı Vakıflar İdaresine bırakılmıştır. Mülkiyeti İl Özel İdaresine aittir. Okulumuz, Fatih Kazası Eyüp Nahiyesi Rami Köyü'nde bulunan askeri kışladaki Ferikli Ramiz Paşa'dan ismini almıştır. Ramiz Paşa Vakfı üzerinde -kesin olmamakla birlikte- 1929 yılında faaliyete geçmiştir. Ama eldeki belgelere bakıldığında 1929 - 1930 ders senesi ilk tahsil bitirme, şahadetname defteri incelendiğinde o yıl okulumuz 33. ilk mektep olarak mezun vermiştir. Söylenti odur ki, o yıllarda ilk mektep üç yılmış buna dayanaraktan, okulumuzun 1927 yılında kurulduğunu söyleyebiliriz. 1929'da komşu okulumuz Hacı Ali Paşa Mahalle Mektebi öğrencilerini bünyesine alarak 1929/1930'da mezun vermiştir. 33. ilk mektep olarak hizmet veren okulumuz daha sonraki yıllarda ortaokula dönüştürülmüştür. 1965 yılında Rami Ortaokulu açıldıktan sonra tekrar ilkokul olarak hizmet vermeye başlamıştır. 33. ilk mektep semtinin ismini alarak Rami İlkokulu olmuştur. 1995-1996 öğretim yılından beri "ilköğretim" olarak eğitim ve öğretime devam eden okulumuz 2012 yılında 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin gelmesiyle beraber ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmıştır. 2008 yılında hizmete girmiş olan ikinci binası Rami Ortaokulu eski binası da Rami İlkokulu olmuştur.

Koç University Incubation Center
Distance: 3.6 mi Tourist Information
19 Mayıs Mh. Golden Plaza 1st Floor
Sisli, Turkey 34360

+902122342400

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi olarak girişimcilerin sürdürülebilir, ölçeklenebilir teknoloji şirketleri başlatmalarına destek veriyoruz. Girişimcilik konusunda henüz fikrin yok ama öğrenmek istiyor ya da deneyimin var ve girişimini bir sonraki aşamaya taşımak istiyorsan; seni doğru kaynaklarla buluşturmak ve yönlendirmek için buradayız.

Gencosman ilkokulu
Distance: 2.0 mi Tourist Information
hacıhüseyin camii sok.no:27
Yedikule, Turkey 34100

02125852584

Hacamat Dernegi
Distance: 1.5 mi Tourist Information
fevzipaşa caddesi 239 karagümrük
Istanbul, Turkey 34091

444 7 126

Hacamat Dernegi Dünyanın en iyi ve en kapsamlı Hacamat Kursu ve Doğal Tedavi Eğitimleri veren Kurumudur. Hacamat Eğitimi Hacamat Derneğinden alınır. Derneğimiz aynı zamanda hacamat yaptıracak kişileri hacamat hakkında bilgilendirmek amaçlı kurulmuştur.

KPSS
Distance: 0.5 mi Tourist Information
hatboyu cd
Istanbul, Turkey 34989

05393438560

Anima Okul
Distance: 3.3 mi Tourist Information
Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı Caddesi Uluhan Apartmanı No:8 D:1
Istanbul, Turkey 34330

+90 212 327 22 00

Taze bir kariyerin başındakiler, başka bir kariyerin hayalindekiler, eğitimindeki eksiklikleri gidermek isteyenler, sadece merak edenler, yeteneğine uygun meslek arayanlar… Şimdi Anima Okul sayesinde yeni yeteneklere yardımcı oluyoruz, onları yeni meslekleriyle buluşturuyoruz. Türkiye’nin potansiyelini hep birlikte canlandırıyoruz. Küçük-büyük, amatör-profesyonel herkesi en iyi eğitim için Anima Okul’a bekliyoruz. Anima Okul’da herkese yeni bir şans mutlaka var. www.animaokul.com

مدارس السلطان محمد الفاتح للموهوبين
Distance: 1.0 mi Tourist Information
Balipaşa Cd No:69 Akşemsettin 34080 Fatih/İstanbul
Istanbul, Turkey 34091

00905387484680

من نحن ؟ مدارس السلطان محمد الفاتح للموهوبين مؤسسة تربوية سورية، تعنى بالطلاب الموهوبين والمبدعين، تكتشف مواهبهم وتنميها وتطورها. كما تهتم مدارسنا بأبنائها المتميزين بشكل خاص، وتصقل قدراتهم ومهاراتهم، وتطلق خيالهم بأسلوب تربوي تعليمي مميز؛ يختلف عن الأساليب التقليدية؛ من أجل تأهيلهم ورفع مستواهم بشكل دائم، وفق أساليب تعليمية حديثة : *(نظام المونتيسوري: التعلم الناشط، التعلم اللاواعي، التعلم عن طريق اللعب). *(استراتيجيات التعليم الابداعي السبع: نظام المجموعات، الطلاقة بانواعها، التنبؤ، الإضافة، التعليم التحفيزي، التفكير خارج المألوف، ...). كل ذلك من خلال كوادر مؤهلة ذات خبرات عالية المستوى مدعومة : *بصفوف لا نمطية، وأخرى نموذجية واسعة. *مخابر متعددة ومجهزة، وقاعات معلوماتية. *ساحات مخصصة للرياضة واللعب. *مطاعم صحية، ووجبات غذائية. للاستعلام: 00905393522174 00905393522175 00902126176596 الموقع الإلكتروني: www.smfy.org البريد الإلكتروني [email protected] عنوان فرع غازي عثمان باشا : karayollarl Mah. 638 Sk Bina:4 Gaziosmanpaşa, Istanbul, Turkey عنوان فرع الفاتح: Ak ŞEMSETTiN MAH BALl PAŞA CAD.NO; 67/1 FATiH İSTANBUL

BMF
Distance: 3.5 mi Tourist Information
Merkez، Akar Cd. No:3، Şişli/İstanbul
Istanbul, Turkey 34382

05060572235

About BMF ( Business Makers Foundation) BMF is an organization or a platform to support Business all over the world by supporting Businessmen , Entrepreneurs & Business Owners In general. What is Business in BMF Dictionary ? Business is: any deal or transaction between any two or more parties ,that Business should at least benefit one party and harm nothing on earth . So BMF ideal Business is : any deal or transaction between any two or more parties ,that Business should benefit every parties involved and harm nothing on earth . Encouraging more People to Do more Business ,Empowering Entrepreneurs to do bitter and go bigger is what all Business Makers (BMF) about . We do that by covering main 3 sectors : 1- Businessmen society , the Businessmen Club . Here we are honored to have such generis & well known Expert Businessmen among us to help us in general and help our Entrepreneurs to grow faster with less pain. Remember business in our dictionary is benefits for all parties . 2- Individuals & organization Development ( coaching & training). In BMF we have our own proven courses and workshops designed for the real world business , also we have a network of partners covering a wide range of business sectors in Training ,Consultancy & Development. 3- Investment BMF network of actual successful business and businessmen is a win win case for all involved parties , in BMF investment Group ,we have a long time experience in a certain chosen fields, where we gain more expertise year after year and expand in the same chosen sectors

Koç University Jean Monnet Chair
Distance: 0.5 mi Tourist Information
Rumelifeneri Yolu Sariyer Istanbul
Istanbul, Turkey 34450

<>

Launched by Koc University Jean Monnet Chair, Associate Professor Bahar Rumelili, this web-site contains information about the conferences, lectures, publications, and courses on European Union at Koc University. Here you can also find information about the requirements of the European Studies Certificate Program, and links to various EU-related events, fellowships, summer schools, and internship and job opportunities.

Yurtdışında Eğitim
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Şehremini Mahallesi, Şair Mehmet Emin Sokak, Samanyolu APT, nO:2 kAT:5 Fatih/iSTANBUL
Istanbul, Turkey 34104

0545 537 87 97

Türk Astronomi Derneği - TAD
Distance: 0.5 mi Tourist Information
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Merkez Kampüs, Beyazıt
Istanbul, Turkey 34119

Türk Astronomi Derneği - Turkish Astronomical Society

Historical Place Near T.C. İstanbul Üniversitesi

Sultanahmet
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Akbiyik caddesi
Istanbul, Turkey 34440

Galata Tower
Distance: 1.1 mi Tourist Information
Taksim
Istanbul, Turkey 34000

+902122938180

Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti.TarihçeGalata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında "İsa Kulesi" adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmıştır. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur.Galata kulesi 1445-1446 yılları arasında yükseltilmiştir. Kule Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan III. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş, ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır.

Hippodrome of Constantinople
Distance: 0.8 mi Tourist Information
SULTANAHMET İSTANBUL
Üsküdar, Turkey 00059

<>

Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom, Osmanlı döneminde At Meydanı olarak bilinen Roma sirki de Meydanın içerisindedir.

Grand Bazaar, Istanbul
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Nuruosmaniye
Bayazıt, Turkey 34116

+ 0090 212 5191248

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkan bulunmaktadır ve bu dükkanlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanıdır.Tarihithumb Kapalıçarşı'nın çekirdeğini oluşturan iki bedestenden İç Bedesten yani Cevahir Bedesteni müellifler arasında tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans'tan kalma bir yapı olup 48 m x 36 m ölçülerindedir. Yeni Bedesten ise 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı'nın ikinci önemli yapısıdır ve Sandal Bedesteni olarak anılmaktadır. Burada bir yolu pamuk bir yolu ipekten dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için Sandal Bedesteni ismi verilmiştir.Fatih Sultan Mehmet'in Kapalıçarşı'nın inşaatına başladığı yıl olan 1460 Kapalıçarşı'nın kuruluş yılı olarak kabul görmüştür. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirilmiştir.Dev ölçülü bir labirent gibi, 30.700 metrekarede 66 kadar sokağı, 4.000 kadar dükkânı ile Kapalıçarşı, İstanbul’un görülmesi gereken, benzersiz bir merkezidir. Adeta bir şehri andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde gelişip büyümüştür. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han bulunmaktaydı.

Galata Tower
Distance: 1.1 mi Tourist Information
Molla Gürani Caddesi
Istanbul, Turkey 34430

The Galata Tower — called Christea Turris by the Genoese — is a medieval stone tower in the Galata/Karaköy quarter of Istanbul, Turkey, just to the north of the Golden Horn's junction with the Bosphorus. One of the city's most striking landmarks, it is a high, cone-capped cylinder that dominates the skyline and offers a panoramic vista of Istanbul's historic peninsula and its environs.DescriptionThe nine-story tower is 66.90 meters tall (62.59 m without the ornament on top, 51.65 m at the observation deck), and was the city's tallest structure when it was built. The elevation at ground level is 35 meters above sea-level. The tower has an external diameter of 16.45 meters at the base, an 8.95 meters diameter inside, and walls that are 3.75 meters thick.There is a restaurant and café on its upper floors which command a magnificent view of Istanbul and the Bosphorus. Also located on the upper floors is a night club which hosts a Turkish show. There are two operating elevators that carry visitors from the lower level to the upper levels.HistoryThe Romanesque style tower was built as Christea Turris (Tower of Christ) in 1348 during an expansion of the Genoese colony in Constantinople. Galata Tower was the tallest building in Istanbul at 219½ feet (66.9 m) when it was built in 1348. It was built to replace the old Tower of Galata, an original Byzantine tower named Megalos Pyrgos (English: Great Tower) which controlled the northern end of the massive sea chain that closed the entrance to the Golden Horn. That tower was on a different site and was largely destroyed in 1203, during the Fourth Crusade of 1202–1204.

Sultanahmet Cami
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Sultanahmet
Istanbul, Turkey 34122

0 212 518 13 19

Sultanahmet Mosque aka The Blue Mosque
Distance: 0.8 mi Tourist Information
At Meydanı No:7, 34122 Fatih/Sultanahmet/İstanbul
Istanbul, Turkey 34100

<>

Hagia Sophia
Distance: 0.9 mi Tourist Information
Sultanahmet Square
Istanbul, Turkey 34122

Hagia Sophia, "Holy Wisdom"; Sancta Sophia or Sancta Sapientia; Ayasofya) was a Greek Orthodox Christian patriarchal basilica (church), later an imperial mosque, and now a museum (Ayasofya Müzesi) in Istanbul, Turkey. From the date of its construction in 537 AD, and until 1453, it served as an Orthodox cathedral and seat of the Patriarch of Constantinople, except between 1204 and 1261, when it was converted by the Fourth Crusaders to a Roman Catholic cathedral under the Latin Empire of Constantinople. The building was later converted into an Ottoman mosque from 29 May 1453 until 1931. It was then secularized and opened as a museum on 1 February 1935.Famous in particular for its massive dome, it is considered the epitome of Byzantine architecture and is said to have "changed the history of architecture". It remained the world's largest cathedral for nearly a thousand years, until Seville Cathedral was completed in 1520.

Ayasofya&Sultanahmet
Distance: 0.8 mi Tourist Information
ayasofya meydanı
Istanbul, Turkey 34122

<>

Çorlulu Ali Paşa Medresesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Yeniçeriler Cad. Bileyciler Sok. Eminönü, Fatih, 34126
Istanbul, Turkey 34126

<>

Blue Mosque Istanbul / www.bluemosque.co
Distance: 0.8 mi Tourist Information
At Meydanı No:7
Fatih, Turkey 34122

+902124580776

GENERAL INFORMATION The Blue Mosque (Called Sultanahmet Camii in Turkish) is an historical mosque in Istanbul. The mosque is known as the Blue Mosque because of blue tiles surrounding the walls of interior design.Mosque was built between 1609 and 1616 years, during the rule of Ahmed I. just like many other mosques, it also comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice.Besides still used as a mosque, the Sultan Ahmed Mosque has also become a popular tourist attraction in Istanbul. Besides being tourist attraction, it's also a active mosque, so it's closed to non worshippers for a half hour or so during the five daily prayers. Best way to see great architecture of the Blue Mosque is to approach it from the Hippodrome. (West side of the mosque) As if you are non-Muslim visitor, you also have to use same direction to enter the Mosque. How To Visit Blue Mosque ? Tourists always wonder how to visit Blue Mosque.There is also many other questions such as if there is any entrance fee,dress code, where to put my shoes etc.Here below is the answers of all these simple questions... 1) Plan your visit to the Sultanahmet area of Istanbul, so that you better arrive mid morning. Pray happens five times a day with the first call to prayer at sunrise and the last one at nightfall.The mosque closes for 90 minutes at each pray time.Avoid visiting a mosque at pray time (Especially Midday praying on Friday) or within a half hour after the ezan is chanted from the Mosque minarets. 2) Before step in to Mosque, take off your shoes and put in plastic bags provided at the entrance(Free of Charge). This is required of all persons as part of Muslim tradition when entering a mosque. There is also no charge to enter the Blue Mosque. 3) If you are women wear a head covering when entering to Blue Mosque.Head coverings are available at the Blue Mosque entrance for free. Place the fabric cover on top of your head with equal portions hanging on both sides. Take one side and wrap it around your neck, tossing it behind your back with covering your shoulders. Don't cover your face, the covering is meant to hide your hair only. 4) When you are inside the mosque, remain quiet and don't use flash photography.Since this is a place of worship, avoid staring or taking picture of those who are praying.Visit the mosque respectfully and quietly.At the Mosque exit, you can put used plastic bags in designated bin bags and return head covers to duty staff. 5) You can do donation to help maintain the Mosque at the exit door.It is not compulsory, but if you make donation you will get the official receipt for it. PRAYER TIMES Muslims pray five times a day according to the basic tenets of Islam.The timings of these prayers are spaced fairly throughout the day, so that one is constantly reminded of Allah and gives opportunities to seek His guidance and forgiveness. Muslim call to prayer (Ezan) is chanted six times a day.The exact time of the ezan changes each day due to rotation of the earth,revolution around the sun,various latitudes of the earth's locations and daylight savings time.Therefore Islamic prayer times were not set based on clock but traditionally set according to the movement of the sun.These timings being advised by The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey. Here below is the names of the calls-prayers in Turkish and Arabic. 1) Imsak / Fajr - Two hours before dawn 2) Güneş /Tulu - Dawn 3) Ögle / Zuhr - Midday 4) Ikindi / Asr - Afternoon 5) Aksam / Maghrib - Sunset 6) Yatsi / Isha - Right before last light of the day get disappeared

Ayasofya Müzesi
Distance: 0.9 mi Tourist Information
Sultanahmet Meydanı No:1 Eminönü
Istanbul, Turkey 34122

+90 21 25284500

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapıdır. Bu yapı, İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli Mimarı olan Tralles'li (Aydın) Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırılmıştır. 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında Ayasofya müze olarak kapılarını ziyarete açmıştır. Hagia Sophia is the one of the most visited museums and most prominent monuments in the world in terms of art and the history of architecture. The current Hagia Sophia is the third construction, done in a different architectural style, even though it occupies the same location as the previous two. The original building was constructed by the most important architects of the period (527-565), Anthemios (Tralles) and Isidoros (Miletus), under the order of Emperor Justinianos. It was used as a church for 916 years but, following the conquest of Istanbul by Fatih Sultan Mehmed, the Hagia Sophia was converted into mosque. Afterwards, it was used as a mosque for 482 years. Under the order of Atatürk and the decision of the Council of Ministers, Hagia Sophia was converted into a museum in 1935.

Sultanahmet
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Istanbul
Istanbul, Turkey 34000

Galata Bridge
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Eminönü
Istanbul, Turkey 34421

The Galata Bridge is a bridge that spans the Golden Horn in Istanbul, Turkey. From the end of the 19th century in particular, the bridge has featured in Turkish literature, theater, poetry and novels.HistoryThe first recorded bridge over the Golden Horn in Istanbul was built during the reign of Justinian the Great in the 6th century, close to the area near the Theodosian Land Walls at the western end of the city.In 1453, during the Fall of Constantinople, the Turks assembled a mobile bridge by placing their ships side by side across the water, so that their troops could move from one side of the Golden Horn to the other.In the years 1502–1503, there were plans to construct the first bridge at the current location. Sultan Bayezid II solicited a design and Leonardo da Vinci, utilizing three well-known geometrical principles, the pressed-bow, parabolic curve and keystone arch, created an unprecedented single span 240 m long and 24 m wide bridge for the Golden Horn, which would have become the longest bridge in the world of that time, had it been constructed. However, the ambitious design was not approved by the Sultan.A smaller-scale version of Leonardo da Vinci's Golden Horn Bridge was brought to life in 2001 near Oslo, Norway by the contemporary artist Vebjørn Sand, the first civil engineering project based on a Leonardo da Vinci sketch to be constructed. The Leonardo Bridge Project hopes to build the design as a practical footbridge around the world, including the Golden Horn in Istanbul, using local materials and collaborating with local artisans as a global public art project. The Wall Street Journal referred to the Project as a "...logo for the nations."

Yerebatan Sarnıcı
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Yerebatan Caddesi No: 64 - Sultanahmet
Istanbul, Turkey 34110

Sultanahmet-Ayasofya
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Sultanahmet Meydanı No:1 Eminönü/İSTANBUL
Istanbul, Turkey 34122

<>

Galata Köprüsü / Galata Bridge
Distance: 0.8 mi Tourist Information
bakırköy
Istanbul, Turkey 34710

Grand Bazaar, Istanbul
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Kapalicarsi Kakpakcilar Cad. No:178
Istanbul, Turkey 34433

<>

The Grand Bazaar in Istanbul is one of the largest and oldest covered markets in the world, with 61 covered streets and over 4,000 shops which attract between 250,000 and 400,000 visitors daily. In 2014, it was listed No.1 among world's most-visited tourist attractions with 91,250,000 annual visitors. the Grand Bazar at Istanbul is often regarded as one of the first shopping malls of the world.LocationThe Grand Bazaar is located inside the walled city of Istanbul, in the district of Fatih and in the neighbourhood bearing the same name (Kapalıçarşı). It stretches roughly from west to east between the mosques of Beyazit and of Nuruosmaniye. The Bazaar can easily be reached from Sultanahmet and Sirkeci by trams (Beyazıt-Kapalıçarşı stop).

Ayasofya
Distance: 0.9 mi Tourist Information
ayasofya meydanı
Istanbul, Turkey 34122

(0212) 528 4500

Grand Bazaar
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Peykhane Sokak
Istanbul, Turkey 34000

02125286611

Local Business Near T.C. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü
Distance: 0.0 mi Tourist Information
T.C. İstanbul Üniversitesi
Bayazıt, Turkey 34000

<>

İstanbul Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü resmi Facebook sayfasıdır. Twitter: https://twitter.com/iusmk Google+: https://plus.google.com/u/0/103402039334179073882 Youtube: http://www.youtube.com/user/SosyalEkip

Beyazıt Camii
Distance: 0.1 mi Tourist Information
çökelek sokak bakır han n0 7-3 mercan
Fatih, Turkey 34126

<>

İstanbul Universitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Vezneciler Mahallesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi 34134 FATİH/İSTANBUL
Istanbul, Turkey 34134

Ensar Vakfı
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Elmaruf Sokak
Fatih, Turkey

02125130309

Vefakar Cafe
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Kalenderhane Mah.Cemal Yener Tosyali Cad.No:68 Vefa Fatih
Istanbul, Turkey 34134

(0212) 526 0830

Virginia Secret
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Büyük Reşitpaşa Cad. Ahmet Şuayip Sk. No:24
Fatih, Turkey 34400

009 0212 512 30 12

Çorlulu Ali Paşa Medresesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Yeniçeriler Cad. Bileyciler Sok. Eminönü, Fatih, 34126
Istanbul, Turkey 34126

<>

DoubleTree by Hilton Istanbul Old Town
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Ordu Cad. No:31 Beyazıt
Istanbul, Turkey 34130

+90 212 453 58 00

While we encourage lively discussion in this community, we have a responsibility to everyone involved to make sure that this space remains an environment that is consistent with the vision, mission and values of Hilton Worldwide. Please only post your own comments and do not impersonate others. We reserve the right to delete any and all posts if in our sole judgment, such posts, comments or other content is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, libelous/defamatory, vulgar, obscene, commercial, spam, off-topic, false, deceptively misleading, infringes the property rights of another, injurious to privacy, or otherwise offensive or objectionable or violates any Facebook guidelines will be deleted if it comes to our attention. Please note that Hilton HHonors and Hilton Worldwide do not necessarily endorse nor are responsible for the accuracy of information, opinions, claims, or advice shared here by our fans. By posting any comment or other content you agree to release and hold us harmless from any and all claims that may be brought against you because of your post and that the comment or content may be edited or deleted by Hilton Worlwide. Except where prohibited, by making a submission on thus Facebook page, you are granting us the right to use your name, likeness, voice, opinion and biographical information for publicity, advertising, trade or promotional purposes. Hilton Worldwide values the importance of keeping your personal information secure. Our Facebook page cannot support account specific service issues. For any customer service or account specific issues or assistance, please contact us directly at [email protected] or call us at 1-800-HHONORS (1-800-446-6677). Thank you for your understanding.

Limon Cafe
Distance: 0.2 mi Tourist Information
karaağaç yolu üzeri
Istanbul, Turkey 34134

02842231313

Baron Hotel
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Buyuk Tulumba Cikmazi Sk 12
Istanbul, Turkey 34130

Makro Fotokopi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
SÜLEYMANİYE CADDESİ, EL MARUF SOKAK, NO:4/A SÜLEYMANİYE/FATİH
Fatih, Turkey 34525

0 212 526 86 24

Grand Beyazit Hotel Istanbul
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Mithatpasa Caddesi Abuhayat Sokak No 5
Istanbul, Turkey 34188

0535254901

Hotel Mosaic, Istanbul
Distance: 0.2 mi Tourist Information
VIDINLI TEVFIKPA?A CAD. NO:21 SEHZADEBASI
Istanbul, Turkey 34590

+90 (212) 512 98 50

Laleli
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Soganaga Cami Cad.sümbül Sinan Sokak
Istanbul, Turkey

02126383033

Kapali Çarşi Beyazit
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Kalpakçılar Cad. No:178 Beyazit
Istanbul, Turkey 34126

Beyazıt Kapalıçarşı
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Mithatpaşa Cad. No.22/A Beyazit
Istanbul, Turkey 34126

+90 212 522 36 99

DenizBank Kapalıçarşı Şubesi
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Yağlıkçılar Cad. Perdahçılar Sok. No:60 Kapalıçarşı – Beyazıt – Fatih / İstanbul
Istanbul, Turkey 34000

2125270203

L'ile Des Princesses
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Fabri̇ka Sokak
Istanbul, Turkey

Bekdas Hotel Istanbul
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Mimar Kemalletin Mah. Derin Kuyu Sok. 16- 4, Laleli,
Istanbul, Turkey 13802

+90 212 638 36 88

Siyasal Vakfi
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Kalenderhane Mah. Darulelhan Sok. No: 8 Vezneciler
Istanbul, Turkey 34134

0 212 511 32 20