EuroZoid
Discover The Most Popular Places In Europe

Sakarya Mahallesi Eyüp, Eyüp | Tourist Information


silahtarağa caddesi
Eyüp, Turkey 34050


Residence Near Sakarya Mahallesi Eyüp

Gaziosmanpasa Sarıgöl
Distance: 1.4 mi Tourist Information
Sarıgöl Mahallesi Gaziosmanpaşa
Istanbul, 34245

Bahariye Mevlevîhânesi
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Silahtarağa Cad.
Istanbul, 34050

0212 501 31 71

Bahariye Mevlevihanesi Tarih boyunca İstanbul’da kurulan beş tane mevlevîhaneden biri olan Bahariye Mevlevîhanesi, Osmanlı tasavvuf kültürünün en önemli merkezleri arasında yer almış dergâhların sonuncusudur. Kuruluş tarihi bakımından yeni, fakat manevî kökleri bakımından XVII. yüzyılda faaliyete geçen Beşiktaş Mevlevîhanesi’nin mirasçısı olan bu dergâh iki kez yıktırılarak yer değiştirmiştir. Bahariye Mevlevîhanesi, 1622’de Ohrili Hüseyin Paşa’nın, günümüzde Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerde inşa ettirdiği Beşiktaş Mevlevîhanesi’nin bir devamıdır. Beşiktaş Mevlevîhanesi, 1622-1867 tarihleri arasında kesintisiz olarak Boğaziçi’nde faaliyetini sürdürmüş, 1867’de Sultan Abdülaziz’in eski sarayın yerine yenisini yaptırmak istemesi üzerine yıktırılarak önce Fındıklı’daki Karacehennem İbrahim Paşa’nın konağına, ardından da 1871’de Maçka’daki yeni binasına taşınmıştır. 1874’te Maçka’daki bu yapı da, yerine, halen İTÜ’nün kullanımında olan kışlanın inşa ettirilmesi için yıktırılmıştır. Bunun üzerine Mevlevîhane, önce geçici olarak, Eyüp’ün Bahariye kıyısındaki Hattap Emini Mustafa ve Hüseyin Efendilere ait yalılara taşınmış, 1877’de aynı kıyıda, bir zamanlar Bahariye Kasrı’nın bulunduğu arsada yapımı tamamlanan yeni binalarında faaliyete geçmiş ve 1925’e kadar canlılığını korumuştur. Mevlevîliğe bağlı olan Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918) tarafından 1909-1910 yıllarında yenilenen Bahariye Mevlevîhanesi, bu haliyle Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar ayakta kalabilmiş, 1925’te tekkelerin kapatılması üzerine kaderine terk edilmiştir. Harap düşen yapıların mülkiyeti bu tarihten sonra son şeyhin varisleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hazine arasında, uzun süren bir davaya konu olmuş, bu arada semahane-türbe binası 1935’te Vakıflar tarafından yıktırılmış, harem binası 1939’da yanmış, geriye kalan binalar 1968’de davayı kazanan varisler tarafından birtakım sanayicilere satılmış, 1970’de cümle kapısı, selâmlık ve diğer birimler yıktırılmıştır. Türbedeki naaşlar da Silahtarağa Caddesi’nin yamaç tarafında bulunan 16 Mart Şehitleri Mezarlığı’na taşınmıştır. 1986’da Haliç çevre düzenlemesi projesi kapsamına alınan mevlevîhane arsası yeşil alana dönüştürülmüş, bu arada dergâha ait pek çok kıymetli mezar taşı tahrip edilmiştir. Günümüzde Bahariye Mevlevîhanesi’nden arta kalan yegane birim, evvelce tuğla deposu olarak kullanılan ve son yıllarda orijinal haline uygun olmayan biçimde tadil edilen mescittir. Bahariye Mevlevîhanesi, medeniyetimizin temel direkleri sayılan pek çok sanatçıyı yetiştirmiş bir irfan ocağıdır. Dergâh, son dönem Mevlevî şeyhlerinden Hüseyin Fahreddin Dede Efendi’nin (1854-1911) kişiliği sayesinde âdeta bir konservatuar gibi çalışmış, Türk musikisinin önde gelen bestekârlarından Zekâî Dede Efendi (1824-1897), oğlu “Zekaîzade” olarak tanınan Ahmet Irsoy (1870-1943) ve nazariyatçılarından Rauf Yekta Bey (1871-1935) ile Dr. Suphi Ezgi (1869-1962) buradan yetişmiştir. Diğer taraftan edebiyat ve tasavvuf tarihimizin son büyük temsilcilerinden Abdülbaki Gölpınarlı ( 1900 – 1982 ) da Bahariye Mevlevîhanesi’nin yetiştirdiği seçkin şahsiyetler arasındadır.

EYÜP Sultan Konaği
Distance: 0.2 mi Tourist Information
İSLAMBEY MAH KALENDERHANE CAD NO 19
Eyüp, 34255

0212 567 57 34

yolu düşen eyüp sultan a herkesi bekleriz konağımıza

Kalayci Bahce Haskoy
Distance: 0.9 mi Tourist Information
Tahirzühre Sok
Istanbul, 34445

Ebu Eyyûb el-Ensarî Türbesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Camii Kebir Caddesi
Eyüp, 34050

Yılmaz Malikanesin
Distance: 0.3 mi Tourist Information
733
Eyüp,

Üçşehitler
Distance: 0.9 mi Tourist Information
Üçşehitler Eyüp
Eyüp,

Halicpanorama
Distance: 1.2 mi Tourist Information
Sarıgöl Mah. Ordu Cad. No:124/C Gaziosmanpaşa
Istanbul,

212 615 6667

Arçelik A.Ş
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Karaağaç Cad. No: 2-6
Sütlüce, 34445

(0212) 314 34 34

Özge Keser
Distance: 0.8 mi Tourist Information
sümer 28
Istanbul, 34025

05349343937

Gökdemir otel
Distance: 0.6 mi Tourist Information
nezih eldem sokak
Eyub, 34100

02125446677

Yeliz DöVüCü Photography
Distance: 0.2 mi Tourist Information
İstanbul
Eyüp, 34000

02125697712

Bilgi almak ve kişisel çekimleriniz için Bana ulaşmak çok kolay:) watsapp: 05064701819 e-mail: [email protected] yada sayfamızın mesaj bölümünü kullanabilirsiniz..

Local Business Near Sakarya Mahallesi Eyüp

Haliç-Eyyub Feshane
Distance: 0.1 mi Tourist Information
Feshane Sahil
Istanbul, Turkey 34050

Feshane Trabzon Günü
Distance: 0.1 mi Tourist Information
Yavedut Caddesi
Istanbul, Turkey

Arslan Cicekcilik
Distance: 0.1 mi Tourist Information
merkez mah. kızıldeğirmen sok no 5 eyüp
Istanbul, Turkey 34050

0212 5788427---6748687

Feshane Mardin Tanıtım Günleri
Distance: 0.1 mi Tourist Information
nine hatun mh 176 sok no 16 esenler istanbul
Sütlüce, Turkey

05340721521

Zeruj Shopping Fest
Distance: 0.2 mi Tourist Information
EYÜP / FESHANE
Istanbul, Turkey

Eyüp Feshane Sivas Günleri
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Yavedut Caddesi
Istanbul, Turkey 34050

Feshane
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Eski Feshane Caddesi, Defterdar Durağı, Eyüp/İstanbul
Istanbul, Turkey 34050

0 212 501 73 26

Feshane Rizeliler Günü
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Eyup
Istanbul, Turkey

İstanbul Eyüp Belediyesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Nişanca Mah. Feshane Cad. No:42
Istanbul, Turkey

Eyüp Sultan Caminde
Distance: 0.2 mi Tourist Information
İslambey, Eyüp Sultan Bulvarı, Eyüp Sultan Meydanı
Istanbul, Turkey 34050

Ebu Eyyûb el-Ensarî Türbesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Camii Kebir Caddesi
Eyüp, Turkey 34050

Eyüp Simit Sarayı
Distance: 0.2 mi Tourist Information
eyüp sultan cami karşısı eyüp simit sarıy
Eyüp, Turkey 34050

05387865518

Eyup Golden Horn Cafe
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Hazreti Halit Bulvarı Arasta Çarşısı no:114
Eyüp, Turkey 34050

02126138228

Sultanzade Sofrasi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Kalenderhane C. N:35 Merkez M. Eyüp
Istanbul, Turkey 34050

Eyüp Sultan Camisi Ve Türbesi
Distance: 0.2 mi Tourist Information
İslambey,Eyüp Sultan Bulvarı, Eyüp Sultan Meydanı,
Eyüp, Turkey 34050

Eyüp Sultan(Radiyallahu anh) Turbesi Ve Turbesi adyla bilinen ünlü ve kutsal cami'in kuzey tarafnda ve iç avlunun hemen önündedir. istanbul'da yapılan ilk eser budur. Büyük Türk hükümdarı Fâtih Sultan Mehmed (Rahmatullahi aleyh) tarafından, 1454-55 tarihlerinde yaptırılmıştır. Türbede medfun bulunan Hz. Hâlid Bin Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensâri(Radiyallahu anh) , Medineli'dir. Hazraç kabilesinin önemli kollarından Neccar-Zâde Hânedan'nın reisidir. Babasının adı Zeyd (Radiyallahu anh), annesinin adı ise Hind (Rahmatulahi aleyh)'dir. Künyesi Eba Eyyüb'dür. Hicretten iki yıl önce Mekke'ye gelerek Hz. Muhammed (s.a.v) ile görüşmüş ve islam'ı kabul etmiştir. Hz. Muhammed, 622 yılında eylül ayı sonlarında Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Bütün Medineliler kendisini misaşr etmek istiyordu. Bu durumu gören Hz. Peygamber:(s.a.v) "Devemi kendi haline bırakınız, o beni nereye götürürse ben o hanenin misaşriyim, diyerek Kusva adındaki devesinin başını serbest bıraktı. Deve agır agır ilerliyerek Hz. Hâlid Bin Zeyd(Radiyallahu anh)'in hanesi önünde çöktü, bunun üzerine Hz. Peygamber(s.a.v) bu eve misaşr oldu." Resul-i Ekrem bu evde, Mescid-i Nebi tamamlanıncaya kadar tam yedi ay kaldı. Bu sayede Hâlid Bin Zeyd(Radiyallahu anh), hiç bir müslümanın ulaşamadıgı mihmandarlık mertebesine yükselmiş ve seçkin Sahabeler arasındaki yüksek yerini almıştı. Hz. Hâlid Bin Zeyd(Radiyallahu anh)'in evi bugün, Mescidi Nebi'nin sol tarafında ve minarenin yanındadır. Ravza-i Mutahhara adı verilen Hz. Peygamber(s.a.v)'in türbesi de minarenin sag tarafındadır. Hz. Halid(Radiyallahu anh)'in evi, sonradan kubbeli halde yeniden inşa edilmiştir. Hz. Hâlid(Radiyallahu anh), islamiyet'i kabul ettiği günden sonra peygamberinden hiç ayrılmamış ve onun yaptıgı bütün savaşlarda sancağını taşımıştır. Hicretin 48, veya 49. (M. 668-69) senelerinde, islam Ordusu kumandanı Süfyan Bin Avf(Radiyallahu anh)'ın idaresindeki ordu, istanbul'a gelmişti. şehir muhasara edilmiş ve kuşatmanın devam ettiği bir sırada Hâlid Bin Zeyd(Radiyallahu anh) ve Süfyan Bin Avf(Radiyallahu anh) vefat etmişlerdi. Yaşının hayli ilerlemiş olması ve çok uzak yollar katetmesi sihhatini bozmuş ve bir rivayete göre ishal ve bir rivayete göre de astım hastalıgından yatağa düşmüştü. Vefatında türbesinin bulunduğu yere defn edildi. Büyük hükümdar Fâtih, istanbul'u muhasara ettiği sırada muhteşem otağını, Topkapı karşısındaki Maltepe Kışlası nın bulunduğu yerde kurmuştu. Muhasara sırasında da Hz. Halid(Radiyallahu anh)'in mübarek kabrinin bulunmasını, kuşatmaya iştirak eden devrin Kutbu, Akşemseddin Hz. (Rahmatullahi aleyh ) den istemişlti. Evliya Çelebi (Rahmatullahi aleyh) bu hususta şunları anlatıyor: "857 (1453) senesinde Hz. Fatih Sultan Mehmed Han Gazi(Rahmatullahi aleyh), istanbul'u feth ederken 77 ermişlerin büyükleri Ebâ Eyyüb(Radiyallahu anh)'ün kabrini aramaya koyuldular. Sonradan Akşemseddin Hz. leri: (Rahmetullahi aleyh) -Müjdeler olsun Beğim, Resulullahın (s.a.v) Alemdarı, Ebâ Eyyüb Ensâri (Radiyallahu anh) burada gömülüdür, diyerek sık bir ormanlıga girdi. Bir seccade üzerinde iki rekat namaz kılarak selam verdikten sonra bir secde daha yapıp güya rahat uykuya dalmış gibi kaldı. Birçokları, Efendi, Ebâ Eyyüb(Radiyallahu anh)'ün kabrini bulamadığı için utancından uykuya vardı, dediler. Bir saat sonra Akşemseddin Hz. leri (Rahmetullahi aleyh) seccadeden başını kaldırıp mübarek gözleri kan çanağını andırır bir halde Fâtih (Rahmetullahi aleyh) 'e hitaben: - Beğim, ALLAH(c.c) ın hikmeti, seccademizi tâ Ebâ Eyyüb(Radiyallahu anh)'ün mezarı üzerine döşemişler, hemen şurayı kazsınlar, diyince Akşemseddin (Rahmetullahi aleyh) fukarasından üç kişi Fatih (Rahmetullahi aleyh) ile beraber seccadenin altını kazmaya başladılar. Derinliği üç ziraya varınca, bir dört köşe yeşil somaki mermer göründü. Üzerinde küff yazı ile: "Hazâ kabr-i Ebâ Eyyüb Ensâri" (Radiyallahu anh) diye yazılmış olduğu görüldü. O taş kaldırıldı, içinde Ebâ Eydiye yazılmış olduğu görüldü. O taş kaldırıldı, içinde Ebâ Ey-yüb(Radiyallahu anh)'ün vücudu safran ile boşanmış kefen içinde ter-ü taze görüldü ki sağ ellerinde bir tunç mühür vardı. Taş yine kapatılıp örtüldü. Bunu gören islam askerleri toprağını tevhid ve tezkir ile doldurdular. Sonra bütün hazır olan Müslümanlar ziyaret edip nurlu türbelerinin temeline başladılar." Diğer bir rivayete göre de istanbul kuşatması sırasında Akşemseddin (Rahmetullahi aleyh) Hz. müridaniyle birlikte Okmeydanı'nda kurulan çadırlarda kalıyorlardı. Fatih (Rahmetullahi aleyh) kendisinden Ebâ Eyyüb Ensâri'(Radiyallahu anh) nin kabrinin yerini bulunmasını istediği zaman: -Sultanım, ben her gece şu semte bir nûr indiğini görmekteyim, diyerek kabrinin yerini göstermiş ve baş ve ayak uçlarına birer çınar ağacı dikerek kabrin yerini işaretlemişti. Fatih Sultan Mehmed(Rahmetullahi aleyh), Akşemseddin(Rahmetullahi aleyh)'i sınamak için dikilen bu iki çınar ağacını yerlerinden çıkartarak, bugün iç avluda bulunan sedli yere diktirmiş ve parmağındaki yüzüğü de çıkartıp mezarın bulunduğu yere gömdürmüştü. Ertesi gün, Akşemseddin Hz.(Rahmetullahi aleyh) geldiğinde çınar ağaçlarının bulunduğu yere uğramadan kabrin olduğu yere gelip asa-sını mezarın ortasına dikmişti. Gene rivayete göre iç avludaki iki çınarın bulunduğu yüksek yer Ebâ Eyyüb Hz. (Radiyallahu anh) nin gasledildiği yerdir. Ayak altında kalmaması için etrafı çevrilmiş ve yükseltilmiştir. Kuşatmanın başlarından ıstanbul'un fethine kadar cuma namazları topluca, Eyyüp Sultan (Radiyallahu anh) Camii'nin bulunduğu yerde kılınmıştır. 970 seferinin başlarında (Ekim-1562) istanbul'da o tarihe kadar görülmemiş bir âfet yaşanmış ve bu sırada Halkalı'da avlanmakta olan Kanuni Sultan Süleyman(Rahmetullahi aleyh), şorya'daki iskender Çelebi Bahçesi'ne sığınmak zorunda kalmıştı. Burada dahi suların çok yükselmesi ile Sultan'ın, iç oğlanlarının birinin sırtında yüksek bir yere çıkarılması ile hayatı kurtarılabilmiştir. Bu sel felaketi sırasında, Edirnekapı ile Topkapı arasındaki Bayram Paşa Vadisi, tamamen sularla dolmuş ve suyun tazyikine dayanamayan surlar yer yer yıkılmış ve Yenibahçe'den Langa Bostanı'na kadar ortalığı harap ve viran, hâk ile yeksan etmiştir. Nuh.a.s Tufanı'nı andıran bu tufan sırasında "Kağıthane Deresi'nden beri gelip Ebâ Eyyûb Ensâri (Rahmetullahi aleyh)Kasabası'nda, mübarek türbelerine girerek bir zira (75 ile 90 cantim) yükselmiştir. "Suların çekilmesi bir hafta sürmüş ve geriye kalın bir çamur tabakası bırakmıştır. (Solak-Zâde Tarihi, Haz. V. Çabuk 2/292) Türbe ve cami 1894 depreminde zarar görmüş ve bir sene sonra onarılmıştır. Kaynak (Hadikat'ül-Cevami/243 ve devamı) (E. Çelebi, Haz. Z. Danışman 2/101) (R. Akakuş, Eyüp Sultan S: 85 ve devamı) (Koçu, ist Ans. 10/5465) (H. Ayverdi, Fatih Devdi 3/355) (H. şehsüvaroğlu, Asırlar Boyunca ist S: 118-119) (C. Arseven, Türk Sanatı Tarihi S: 285) (H. Edhem, Camilerimiz S: 29) (Osmanlı Arş. Evkaf idareleri Katalogu 1/83)

Eyüp Sultan Istanbul
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Eyüp
Istanbul, Turkey 34885

5314590223

Cebeci Sultan Camii
Distance: 0.2 mi Tourist Information
2509sk
Cebeci, Turkey 34265

05462717312

Eyüp Sultan
Distance: 0.2 mi Tourist Information
merkez
Istanbul, Turkey

Bebeğim ve adım adım Annelik
Distance: 0.2 mi Tourist Information
...
Istanbul, Turkey 34050

Cococomik sözler
Distance: 0.2 mi Tourist Information
34000
Istinye, Turkey 0000