EuroZoid
Discover The Most Popular Places In Europe

Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul | Tourist Information


msgsu.edu.tr

Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

05324659894

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kısaca MSGSÜ, merkez kampüsü İstanbul Fındıklı semtinde bulunan devlet üniversitesidir.TarihçeMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, ressam, mimar Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883'de 8 eğitmen ve 20 öğrencisi ile öğretime başladı.Kuruluşundaki eğitim kadrosu, Müdür-i Umumi Osman Hamdi Bey; Dahili müdür ve heykel öğretmeni Oskan Efendi; Fenn-i Mimari öğretmeni Alexandre Vallaury; Yağlıboya resim öğretmeni Salvatore Valeri; Karakalem resim öğretmeni Warnia-Zarzecki; Tarih ve tarih-i sanat öğretmeni Aristoklis Efendi; Ulum-u riyaziye (Fen Bilgisi) öğretmeni Kaymakam Hasan Fuat Bey; Teşrih (Anatomi) öğretmeni Kolağası Yusuf Rami Efendi'den oluşmaktaydı. Bu kadroya, 1892 yılında Hakkaklık (Gravür) öğretmeni olarak Monsieur Napier de katıldı.Türkiye'de ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece Türkiye'de akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

College and University Near Mimar Sinan Fine Arts University

Bahçeşehir Üniversitesi
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Yıldız Mh., Çırağan Caddesi 5 Beşiktaş
Istanbul, Turkey 34353

Çözüm Merkezi: 444 28 64 (444 BUNI)

T.C. İstanbul Üniversitesi
Distance: 1.9 mi Tourist Information
برط الجوف
Beyazıt, Turkey 34000

02124400000

İTÜ Maçka Kampüsü
Distance: 1.1 mi Tourist Information
Bayıldım Caddesi
Istanbul, Turkey

<>

Yıldız Teknik Üniversitesi
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Barbaros Bulvarı, Yıldız / İstanbul
Istanbul, Turkey 34349

+902123837070

Yıldız Teknik Üniversitesi
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Barbaros Bulvarı, Yıldız
Istanbul, Turkey 34349

0212 383 70 70

Kadir Has Üniversitesi
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Kadir Has Kampüsü (Cibali) Kadir Has Caddesi Cibali
Istanbul, Turkey 34083

+90 212 533 65 32

Istanbul University
Distance: 1.8 mi Tourist Information
Beyazit
Beyazıt, Turkey 34452

00905342366724

İstanbul Üniversitesi, ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan devlet üniversitesidir.18 Kasım 1933'te Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamıdır. Ayrıca okulun bazı birimleri temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe kadar uzanır. Bugünkü hali 1933'te kurulmuştur.2011 yılında, Dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitedir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12.000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.TarihçeOsmanlı dönemiİstanbul Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin tezler 1321 yılına kadar gidebilmektedir. Alman tarihçi Richard Honig, bugün Beyazıt Yerleşkesi'ndeki merkez binanın bulunduğu yerde Roma üniversiteleriyle eşdeğer nitelikte tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat eğitimi veren bir kurumdan söz eder ve bu kurumun kurulduğu 1 Mart 1321 tarihinin bir bakıma İstanbul'da eğitimin başlangıç tarihi olduğunu belirtir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Distance: 0.0 mi Tourist Information
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

0212 252 16 00

TARİHÇE Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Sultan Abdülhamit’in Albümünden Sanayi-i Nefise Mektebî Osman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebi’‘ne kurucu müdür olarak atandı. (1 Ocak 1882) Osman Hamdi Bey Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Arkeoloji Müzesi’nin karşısındaki binada, sekiz kişilik öğretim kadrosu ve yirmi bir öğrenci ile Resim, Heykel ve Mimarlık öğretimine başladı. (2 Mart 1883) Başlangıçta Ticaret Nezareti’ ne (Ticaret Bakanlığı’ na) bağlı olarak kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Maarif Nezareti’ ne (Milli Eğitim Bakanlığı’ na) bağlandı. (1886) Osman Hamdi Bey’ in ölümü üzerine (kardeşi) Halil Edhem (Eldem), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ ne atandı. (1910) Kız öğrenciler için, sadece resim ve heykel bölümlerini kapsayan İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi kurularak öğretime başladı. (1914) İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde çekilmiş toplu fotoğraf Sanâyi-i Nefîse Mektebi Cağaloğlu’ ndaki Lisan Mektebi binasına taşındı. (1916) Lisan Mektebi Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü birbirinden ayrıldı ve Sanâyi-i Nefîse Müdürlüğü’ ne Halil Paşa atandı. (1917) Nazmi Ziya (Güran), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ ne atandı. (1918) Nazmi Ziya Sanayi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı’ ndaki bir binaya taşındı. (1919) Sanayi-i Nefise Mektebi, Divanyolu’ nda, Gedikler Kahyası Salih Efendi Konağı adıyla bilinen, şimdiki Sıhhiye Müzesi binasına taşındı. (1920) Önce Ali Sami Boyer, sonra da Cemil Cem, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü’ne atandılar. Sanayi-i Nefise Mektebi ikinci kez Lisan Mektebi binasına taşındı. (1921) Ali Sami Boyer Cemil Cem Tezyînât (Süsleme) Bölümü kuruldu. (1923) Nazmi Ziya (Güran ), ikinci kez Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ne atandı. (1925) Sanâyi-i Nefîse, Fındıklı’ daki eski Meclis-i Mebûsân binasına (Cemile Sultan Sarayı’ na) taşındı. İnâs Mektebi ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ nin kız ve erkek öğrencileri bu binada ve bir arada öğrenim görmeye başladılar. (1926) Namık İsmail, Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ ne atandı. (1927) Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ nin adı Güzel Sanatlar Akademisi’ ne dönüştürüldü. (1928) Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyînât Bölümü’ nün uzmanlık dalları olarak kuruldu. (1929-32) Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ne atandı. Türk Tezyîni Sanatları Bölümü açıldı. (1936) Akademi’ de büyük kadro yeniliklerine ve değişikliklerine gidildi. Resim Bölümü Başkanlığı’ na Leopold Levy’ nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik Yzer gibi adların bölümün kadrolarına katılmasyıla sonuçlandı. Heykel Bölümü Başkanlığı’ na Rudolf Belling getirildi. Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü adlar da Mimarlık Bölümü Başkanlığı’ na getirildi. (1936-37) Atatürk’ün emriyle Dolmabahçe Sarayı’ nın Veliaht Dairesi’ nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi, Akademi’ye bağlandı. (1937) Resim ve Heykel Müzesi "Akademi yangını da tam felakete dönüşen bir nitelik taşır.Yanan merkez binadan yoksun kalınca Mimarlık Bölümü,önce İnönü İlkokuluna sonra da beş altı yıl kaldığı Yıldız Sarayı müştemilatından olan Sağır ve Dilsizler Okulu binasına nakledilmiştir." * (1948) Akademi binası yandı (1 Nisan 1948). Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953’te yeniden öğretime açıldı. (1953) Akademi’ nin tüm bölümleri yarı özerk hale getirildi ve bölüm başkanlarının seçimle görevlendirilmesi uygulamasına geçildi (1957) Akademi’ ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı. Öğretim süresi beş yıla çıkarıldı. (1959) Akademi Müdürlüğü’ nün seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı. (1962) Akademi, 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulu ile yeni bir statüye kavuştu. Bu yasa Akademi’ye bilimsel özerklik kazandırdı. Kurum bundan sonraki etkinliklerini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında sürdürdü. Daha önceleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sonradan da Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi’ ne verildi. Akademi’nin yanybaşında bulunan bu binanın restorasyonu ve araya inşa edilen kütüphane aracılığıyla ana bina ile bütünleştirilmesi 1975 yılına kadar sürdü. Bina bu tarihte öğretime açıldı. Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını aldı. (1969) Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Akademisi’ ne bağlandı. (1972) YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü’ ne dönüştürüldü ve Gayrettepe’ de inşa edilen yeni binasına taşındı. Üniversite düzeyinde bağmsız diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü’ nde uygulanmaya başlandı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü’ ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü kuruldu ve eğitime başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu. (1976) Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf programı, bu enstitüde uygulanmaya başlandı. 1977 ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. (1977) 4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, 20.7.1982’ de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’ deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Konservatuvarı’ nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı. ..Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi’ne dönüştürüldü. (1982) Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu. (1984) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. (1985) Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş’ taki binasına taşındı . (1987) Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı. (1988) Zevkî Kadın Sibyan Mektebi’ nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nce Mimar Sinan Üniversitesi’ ne tahsisi sağlandı. (1989) Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. (1990) Tophane’deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite’ ye tahsis edildi. (1993) Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu. Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi. (1998) Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı. (1999) Fen ve Edebiyat Fakültesi kredili sisteme geçti. (2002) Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi kredili siteme geçti. (2003) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını aldı. (2004) Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Felsefe Bölümü kuruldu. (2006)

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Selmanı Pak cad. Mimar sinan mah. İsmail dümbüllü sokak no:4
Üsküdar, Turkey 34672

02164002222

Kadir Has Üniversitesi Cibali
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL
Istanbul, Turkey

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Distance: 1.4 mi Tourist Information
Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84
Istanbul, Turkey 34378

0212 444 0 413

Üniversitemiz, dünyanın en önemli kültür başkentleri arasında yer alan İstanbul’un merkezinde, dünya ile buluşmanın bilinciyle, binlerce yıllık bilim, tarih ve kültür birikimini geleceğe taşımanın farkındalığıyla öğretim hizmetine devam etmektedir. İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan ve ilk defa 2001–2002 döneminde öğrencileriyle buluşan üniversitemiz, sadece çağını solumakla yetinmeyip, aynı zamanda kaynağını sonsuzluktan alan varoluş kültürümüzün iyi, güzel ve doğruluk ideallerini, sanat ve bilimin geçerlilik ilkelerini gençlerimizin mekân ve zaman sınırlarının ötesine uzanan gelecek ufkuna nakşetmeyi gaye edinmiştir. Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan, ayrıcalığını, ciddiyeti,öğretim programlarının ve hocalarının kalitesi, teknik donanımı ve öğrencilerine sunduğu gelecek vizyonuyla belirleyen üniversitemiz, kısa süre içinde gençlerimizin teveccühünü kazanmıştır. 73 öğrencisi ile başladığı eğitim ve öğretim hayatının 10 uncu yılında, öğrenci sayısı 5.000’nin üzerine, akademik personel sayısı ise 169’a ulaşmıştır. Üniversitemizin kısa bir süre içinde kazandığı itibar, her yıl gerçekleşen yüzlerce uluslararası ve ulusal yayın, çeşitli alanlarda kazandığı ödüller ve gerçekleştirdiği etkinlikler ile istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Üniversitemizi ayrıcalıklı ve nitelikli kılan en önemli özeliklerinden birisi de, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un merkezi ve seçkin mekânlarında konumlandırılmış olmasıdır. Üniversitemizin, İstanbul’un merkezinde yer alması, sadece ulaşımı kolaylaştırmamaktadır. Aynı zamanda, İstanbul’un içinde, İstanbul ile birlikte çağın nabzını yakalayabilmeyi, dünyaya ve geleceğe açılmayı, ulusal ve uluslararası seviyede kültür, bilim, sanat ve ekonominin buluşmasıyla daima aktif, yenilikçi ve öncü olabilmeyi mümkün kılmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kampüsleri İstanbul’un mümtaz semtleri Üsküdar, Küçükyalı ve şehrin kalbi olan Eminönü’de Haliç kıyısında konumlanmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsüyle tarihi yarımadanın kıyısında, tarihi mekânların ortasında, ticari merkezlerin hemen yanı başında, bir öğrenim kurumu olarak günümüzün sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik hayatın nabzını tutma ayrıcalığına sahiptir. Günümüzün teori ve pratik, özne ve nesne arasındaki sınırların saydamlaştığı, zaman ve mekân farklılıklarının önemini yitirdiği bir küreselleşme süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte İstanbul Ticaret Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bilincinde, yeterli mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitimi sağlama amacı yolunda ilerlemektedir. Üniversitemiz, hızla ilerleyen teknolojik ve bilimsel gelişmelere eşlik edebilmenin ancak dünyayı ve küreselleşme sürecini bütüncül bir bakış açısıyla kavramakla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Bu amaçla, uluslararası işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerinin bir kısmını değişim programları çerçevesinde yurtdışına gönderirken, diğer ülkelerden de öğrencileri kabul ederek, öğrencilerine uluslararası bir ortam sunmaktadır. Günümüzün küreselleşme sürecinde kendi olabilmek ve özgünlük iddiasını gerçekleştirebilmek ancak dünyayı kavramakla, varlık iddiasında bulunabilmek, sadece bilgilenme süreçleri ve bilgi üretim araçlarını değil, aynı zamanda küreselleşme sürecinde sosyal dönüşüme yön ve şekil verecek nitelikli bilgiyi üretebilecek bilimsel aklı inşa etmkle mümkündür. Söz konusu zorunluluğun ve gerekli kıldığı ilkelerin bi-lincinde olan İstanbul Ticaret Üniversitesi, kendi coğrafya ve medeniyet değerlerinden hareketle çağını yakalayan, sorgulayan, ışık tuttuğu yeni ufuklara doğru sorumluluk taşıyan bir anlayışı temsil etmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi bu anlayışı, kendiyle buluşmanın ve dünya ile yüzleşmenin bir gereği olarak kabul etmekte ve uluslararası ilişkiler ağını her geçen gün biraz daha genişletmekte ve güçlendirmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencisini kabul ederken onu kendisinin, içinde yaşadığı toplumun ve çağın sorumluluğunu taşıyabilecek bir birey olarak görmektedir. Öğrenim süresi boyunca benimseyeceği ilke ve değerler ile dünya standartlarıyla boy ölçüşen pratik becerileriyle, sadece akademik değil, iş dünyasıyla da ilişki kurabilmeyi mümkün kılacak yoğun uygulamalı eğitimiyle kamu ve özel sektöre her seviyede eleman kazandırmaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken bilişim teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan idealini oluşturmak ve geliştirmek, uluslararası seviyede bilim ve teknoloijiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, çağı anlayan, düşünce özgürlüğüne ve katılıma değer veren, uluslararası rekabet ve dünya ile yüzleşmenin bilinciyle, toplumla, iş dünyasıyla ve üretim süreçleriyle birlikte gelişen, mesleki becerisi yüksek, paylaşımcı ve geniş ufuklu gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu amaçla İstanbul Ticaret Üniversitesi, beş Fakültesi, İngilizce Hazırlık Okulu ve Meslek Yüksek Okulu ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüleriyle ülkenin bilimsel geleceğine yatırım yapmaktadır.Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde, İstatistik, Matematik, Psikoloji ve Eğitim Bilimi bölümleri; Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde ise, İşletme, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümleri bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri arasında dikkat çekici bir kalite düzeyi yakalayan Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümleri ile faaliyet göstermektedir.İletişim Fakültesi içerisinde, Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Görsel İletişim Tasarımı bölümleri yer almaktadır. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi içerisinde, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mücevherat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümleri faliyet göstermektedir. Fakülte, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde sanayi ile işbirliğine önem veren, bilişim çağının imkanlarından en iyi şekilde yararlanarak etkin ve sürekli değişime açık teknolojik gelişmeleri takip eden bir eğitim vermektedir. Meslek Yüksek Okulu, Ground Handling Services Management In Aviation, Avi-ation Logistics, Hackney College ile birlikte yürütülen Çifte Diploma Programı ile Muhasebe, Dış Ticaret, Pazarlama, Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programlarından oluşmaktadır. Hayat boyu eğitimin güzel bir örneği olarak Sürekli Eğitim Merkezi tarafından kişisel, mesleki, sektörel, kurumsal, sosyal ve kültürel gelişimi sağlama amaçlı, sertifika programları ile toplumun bütün kesimlerine her seviyede eğitim imkânı sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, Kariyer ve Planlama Merkezimiz yanında hukuk dünyasında değeri gittikçe artmaya başlayan Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi de yakında hizmete girecektir. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, proje ve çalışmalarıyla Avrupa Birliğine üyelik sürecinde araştırma ve uygulama projeleri geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Merkezimiz, AB üyesi ülkelerde bulunan üniversiteler arası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla edinilen AB mali yardımlarından yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz tarafından sunulan imkânlar ölçüsünde başka kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelere de akademik kadrosu ile katkı sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi kuruluş felsefesi doğrultusunda Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek vermektedir. Ayrıcalıklarımızdan biri olan TOEFL Merkezimiz, Eminönü yerleşkemizde bulunup ETS lisanslı TOEFL Sınav Merkezinde Internet tabanlı TOEFL sınavları yapılmaktadır. TOEFL IBT sınavı için tasarlanmış iki ayrı laboratuarda hizmet sunulmaktadır. Sağlık Hizmetleri Birimi ve Psikolojik Danışma Merkezi öğrencilerimizi fiziki ve psikolojik sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir. Özürlü Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerimize eğitim imkânlarını daha iyi şartlar altında sunabilmek için çalışmaktadır. Üç kampüse yayılan zengin kütüphanemiz, yerli ve yabancı veritabanları ile elektronik dergi ve kitaplarıyla öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacıların hizmetindedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, sivil toplumun üniversitelerdeki bir yansıması olarak akademik, sosyal ve kültürel amaçlara hizmet eden 54 öğrenci kulübüyle zirvededir. Üniversite fen bilimleri alanında bir, sosyal bilimler alanında iki bilimsel hakemli dergiyi süreli yayın olarak devam ettirmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından atanan Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğü ile arkasında Dünyanın dördüncü büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın katkılarıyla geleceğe emin ve kararlı adımlarla yürümektedir.

İstanbul Universitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu
Distance: 2.0 mi Tourist Information
Vezneciler Mahallesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi 34134 FATİH/İSTANBUL
Istanbul, Turkey 34134

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Distance: 2.0 mi Tourist Information
Beyazıt
Sarıyer, Turkey 34752

[0 212] 455 57 00

Mimar Sinan Fine Arts University
Distance: 0.0 mi Tourist Information
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

Mimar Sinan Fine Arts University is a Turkish state university dedicated to the higher education of fine arts. It is located in the Fındıklı neighborhood of İstanbul, Turkey.HistoryThe institution was founded on January 1, 1882 as the "School of Fine Arts" by the renowned Turkish painter Osman Hamdi Bey, who was also an art historian, archeologist and museum curator. Being the first of its kind in Turkey, education in fine arts and architecture began on March 2, 1883 with 8 instructors and 20 students.In 1914, the school became co-educational. The school was converted in 1928 to an academy, the first academy in Turkey, and its name was changed to "State Academy of Fine Arts" . In 1969, this was renamed to "Istanbul State Academy of Fine Arts" . On July 20, 1982, its status was changed, and the academy became "Mimar Sinan University" after the great Ottoman-Armenian architect Mimar Sinan. Finally, in December 2003, the administration of the university changed its name to "Mimar Sinan Fine Arts University".Since 1982 the institution has been providing 4-year educational programs.Academic units Faculty of natural sciences and literature Faculty of fine arts, Restoration and Conservation of art works Faculty of architecture State conservatory Vocational school Institute of natural sciences Institute of social sciences Institute of Fine Arts School of informatics

Galatasaray University
Distance: 2.0 mi Tourist Information
Çırağan cad. No:36 Ortaköy\İstanbul
Istanbul, Turkey 34349

05511055286

Galatasaray University is a Turkish university established in İstanbul, Turkey in 1992, following an agreement signed in the presence of President François Mitterrand of France and President Turgut Özal of Turkey during a ceremony at Galatasaray High School, the mother school of the university. Turkey's Ambassador to France, Coşkun Kırca, played an important role in organizing the agreement. Galatasaray University is one of the most important members of the Galatasaray Community as Galatasaray High School and Galatasaray Sports Club, and is widely regarded as one of the most prestigious and notable universities in Turkey.Galatasaray University is the only Francophone University in Turkey. The establishment has five faculties ; two institutes, 200 teachers and 2500 students.As a participant in the European exchange programs Erasmus and Socrates, Galatasaray University accommodates around 50 European students. Meanwhile, 100 students of Galatasaray University travel each year to France within the framework of these exchange programs.In essence, Galatasaray University represents a secular tradition of teaching. Courses at Galatasaray University are tri-lingual: in Turkish, French and English. Apart from French which is the primary foreign language, fluency in English as the secondary foreign language is also required. For the Faculty of Engineering, the preparatory period includes only one year of linguistic training.

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi Karaoğlan Sokağı No: 24?a Galata/Karaköy
Istanbul, Turkey 34425

Halıc Unıversıtesı Bomontı Kampus
Distance: 2.0 mi Tourist Information
Sıracevizler Caddesi No:29 Bomonti Şişli - İSTANBUL
Istanbul, Turkey

(0 212) 343 08 87

Yildiz Teknik Universitesi Cati Restorant
Distance: 1.9 mi Tourist Information
Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş Kampusu, B Blok Kat:6
Besiktas, Turkey 34349

(212) 327 2578

Bahçeşehir University
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 - 6, Beşiktaş
Istanbul, Turkey

4442864

Bahçeşehir University is a private educational institution in Turkey, located at the European side of Istanbul. The Turkish National Assembly authorized the establishment of the University of Bahçeşehir by the Bahçeşehir Uğur Education Foundation in 1998. An academic and strategic protocol was signed shortly after with San Diego State University in California, USA. The enrollment of the first students was made after the first placement exam in 1999–2000 academic year.The university consists of 8 faculties, 1 school of languages and 2 vocational schools 4 Institutes provides post graduate education. 17.048 registered students study at the university. The number of undergraduate students is 10.137. The number of graduate students is 4716. The number of associate degree students is 1072. 1047 academicians lecture at the university. 506 administrative personnel work at the university There are 4 campuses in Istanbul. Bahçeşehir University Library, which is established on 1.400 meter square field renders service with 250.000 publications, books and electronic books. 5 different café and restaurants render service in the campus. The total audience capacity of the conference hall is 1000. The university has more than 193 international partners. Bahçeşehir University was given the “Superbrands of Turkey” award in 2007. Bahçeşehir Uğur Educational Institutions owns 35 kindergarten, 18 elementary and 47 high schools, and 177 private educational centers in Turkey. The current rector is Prof. Dr. Şenay Yalçın.

Beykent Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Sıraselviler Caddesi
Istanbul, Turkey

+90 2124441997

Education Near Mimar Sinan Fine Arts University

Academia Del Tango İstanbul
Distance: 0.7 mi Tourist Information
İstiklal Caddesi No:112 Kat 3 Taksim / Beyoğlu / İSTANBUL ( Galatasaray Yapı Kredi Bankası Karşısı )
Istanbul, Turkey 34420

0090 535 874 74 47

Academia Del Tango İstanbul, akademik yöntemlerle eğitim vermeyi amaçlayan, zengin bir müfredata ve farklı bir bakış açısına sahip, Türkiye'deki tango eğitimine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen, yeni ve iddialı bir tango okuludur. Academia bünyesinde alabileceğiniz eğitimler şunlardır : Her seviyeye göre farklı hazırlanmış konularıyla haftalık tango salon seminerleri, Size uygun gün ve saatlerde katılabileceğiniz düzenli başlangıç, orta ve ileri seviye tango dersleri, Haftalık erkek ve kadın tekniği dersleri, Tango solistliği için şan dersleri, Tango dançıları için haftalık streching dersleri, Her ay tango dansçıları için solfej dersleri, Her ay farklı bir tango orkestrasının ve orkestra enstrümanlarından birinin tanıtımı, Her perşembe Milonga '' PARA BAILAR '' Ayrıca bütün eğitmenlerimizin katılımıyla her pazar '' PRACTICA ACADEMIA ''. Vizyonumuz : Dünyanın lider tango okullarından biri olmaktır. Misyonumuz : Kaliteli , profesyonel , çok yönlü ve üstün bir akademi eğitimi vermektir.

Galata Rum Ilkokulu / Σχολή Γαλατά
Distance: 0.6 mi Tourist Information
Kemeraltı Caddesi No:25 Karaköy
Istanbul, Turkey 34425

ÖZEL KARAKÖY RUM ANA ve İLKÖĞRETİM OKULU TARİHÇESİ Özel bir mimariye sahip heybetli bir bina olan Galata Rum Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29.01.1968 gün ve 420.5/1572 sayılı emirleriyle adı değiştirilerek Karaköy Rum İlkokulu adını almıştır. İlk kurucusu ve ilk maliki tam olarak bilinmemektedir. 1968 Yılı Bilgilerine Göre: Kuruluş: 1885 Kurucusu: Yeromis Evyenidis Okulun Müdürü: Teofania Hilyakoplos Öğrenci Sayısı: Erkek: 122 Kız: 108 Toplam : 230 Daimi kadrolu öğretmen sayısı: 10 Okutulan yabancı dil: Fransızca Öğretim niteliği: Akademik’tir. 1968 yılında yayınlanan “İlçemiz Beyoğlu” kitapçığında da okulun kuruluş tarihi 1885 yılı olarak belirtilmiştir. Okul 1903 yılı Cemaat okulları için bir dönüm noktası olmuştur. Galata Okulu’nun mütevelli heyeti başkanlığına Petros Skilipçi’den Epaminados Rizos üstleniyor. Galata okul eğitim kurumunnun cemaat başkanı olarak selefinin planı özel ve müstakil bir okulun kurulmasını gerçekleştiriyor. Epaminados Rizos, bugünkü güzel mermerli yarıya kadar kalite ahşap yapılı, çatısı bile özel möbleli mimarideki okulu inşa etti. Büyük ve yüksek tavanlı binadır: 124 ada, 125 parsel’dir. Altı katlı binanın yüzölçümü 1500m2’dir. Dosyada bulunan en eski öğretime başlama izni 26.03.1926’dır. Yeni öğretime başlama tarihi izni ise 2000 yılıdır. Okulun ilk açıldığı 1885’te giriş kapısı, Galata Hacımümi Mahallesi Kaval Sokak No:27 ‘de bulunmaktaydı. 1903 yılında yapılan tadilatşa okul giriş kapısı ana caddeye açılmıştır. Girişin merdivenle oluşumu yardırgamaktadır. Caddenin aşağıya indiği söylenmektedir. 1903 yılından sonra yeniden inşa edilen bina 1906 yılında yeniden faaliyete geçmiştir. Yanlızca erkek ilokulu iken 1935 yılında kız ve erkek karma okulu olarak değiştirilmiştir. Kızlar alt katlarda, erkekler üst katlarda okumakta idi. Altı sınıf olarak eğitim verilmektedir. Mesul müdürü, T. Gamaidis ve dahili müdür yardımcısı Merhum Teoloğos Makrirt’tir. 1942 yılında Hristo Mavrofidis, Pavlaki Melitopolos ‘un halefi olarak vazife görüyor. Hristofidis’in çok değerli Rumca-Türkçe sözlüğü vardır. 1945 yılında Hristo Mavrofidis, Pedikos Kosmos(Çocuk Dünyası) adlı mecmuası yayınlanmıştır. 1949 yılına kadar okul aynı karakterde devam ediyor. 1955’te müdürlüğe Teofonia(Foto) Hiliarhopulo getirildi. 1970’ten sonra öğrenci sayısı azalmaya başladı. 1985-1995 yılları arasında hiç öğrencisi olmadı. 1996-1997 yılları arasında Galata Rum Ortodoks Vakfı Okulu onararak yeniden öğretime açıldı. Yıllar önce yapılan çok amaçlı salonun bir tarafını sarmalayan balkonlar, büyük sahne mermer nakışlı,oymalı alçıların özelliği kaybolmamıştır. Taban taşları orjinalliğini yitirmemiştir. Koridorların genişliği sokak ve cadde büyüklüğündedir. İki taraflı geniş dönerli merdivenleri ahşap tırabzanları oldukça zengin bir görünümündedir. Beşinci katta duvarındaki özel yağlı boya resimler renkleri ve desenleriyle özel bir görünüme sahiptir. Okul inşaatı 1853’te başlayayıp, 1883’te tamamlandı. 1884 depreminde hiçbir zarar görmedi ve okul altı senelik ilköğretim düzenine göre öğretime başlamıştır. Binanın üst katlarında kız öğrenciler , alt katlarında erkek öğrenciler ayrı ayrı öğretim yapmışlardır. 1936 yılında erkek ve kız öğrenciler birleştirilerek (Galata Rum İlkokulu) adı altında öğretime geçmiştir. Okulun Adı: Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29.01.1968 gün ve 420.5/1572 sayılı emirleriyle adı değiştirilerek Karaköy Rum İlkokulu adını almıştır. Kurumla ilgili bilgiler: a) Kurum maliki : (Yok) b) Kurum binası Galata Rum Cemaati’ne aittir c) Kurumun ilk kurucusu veya temsilcisi bilinmiyor. d) Kurum açma izni tarihi: (08.02.1952 No:86) e) Son açılma izni tarihi: ( 15.09.2000/1999) f) Okul (124 ada, 125 parsel’dir. Altı katlı binanın yüzölçümü 1500m2’dir.) g) Eski öğretime başlama izin yazısı (26.03.1926) h) Yeni öğretime başlama izin yazısı (04.10.2000) Cemaatin, yöneticilerin başarısızlığında ve ölümü halinde yeni yöneticiyi iş başına getirdiği öğrenilmiştir. Kurumun ilk açıldığı binanın açık adresi: Galata Hacımümi Mahallesi Kaval Sokak No:27 Karaköy Kemeraltı Caddesi’nin açılmasıyla binada yapılan tadilatla okul giriş kapısını ana caddeye açmıştır. Kurumun ilk açıldığındaki türü, derecesi ile bugünkü tür ve derecesi: İlkokul’dur. Bugün de ana ve ilköğretim okulu olarak devam etmektedir. Kurumunun bugüne kadar bina, tesis, tatbikat, öğrenci kapasitesi ile eğitimin kalitesini ve verimini arttırmak için alınan tedbirler ve geçirdiği safhalar: Kurum öğrenci kapasitesini attırmak ve eğitim kalitesini düzeltmek için eski binayı yeniden onararak eğitime açmıştır. Okulumuzda bir müze bulunmaktadır. OKUL MÜZESİ 2003-2004 öğretim yılı nisan ayında okulumuzun müzesi açılmıştır. Ayrıca antika,pano ve komidinler değiştirilerek tarihi köşeler hazırlanmıştır. Kütük defterleri, tarihi albüm ve fotoğraflar sergilenmektedir. 1916-1917 yıllarına ait el yazması belgeler orjinal mürekepleriyle defterde sergilenmektedir. Müze okul mezunlarına açılmıştır. Müzeye gelen okul mezunları kütükten kendi resimlerini,notlarını bulmaktadır. Müzede bulunan eşyalar Nisan 2003 itibariyle: 1900 ve eski yıla ait matbaa ve basım makinesi 1902 ve öncesine ait telefon makinaları ve daktiloları 1910 ve öncesine ait pusula ve saat 1910 ve sonrası kullanılan levha ders araçları ve Osmanlıca yazışmalar 1920’li yıllara ait matbaa basım makinası 1920’li yıllara ait daktilo 1930 yılı öncesinden kalan levha kitap ders araçları kütük defterleri (Rumca-Yunanca-Türkçe-Osmanlıca) 1930-1940 yıllarından sonra kazanılan yarışmalarla ilgili kupalar Kurumun bugünkü binasının açık adresi: Karaköy Kemeraltı Caddesi No:81 BEYOĞLU/İSTANBUL. OKULUN ŞİMDİKİ DURUMU: İstanbul’un tarihi mekanlarından biri olan Galata mevkinde bulunan okul halen bozulmamış tarihi ve nostaljik yapısını muhafaza etmektedir. Okulun heybetli ve gizemli bir mimarisi bulunmaktadır. Şu günlerde tramvay geçmesiyle daha fazla yaya sayısı artan caddede sütunlar ve siyah taş mimarisi mevcuttur. Okulun sarı, orjinal levhasında “Ne Mutlu, Türk’üm Diyene” yazısıyla işlek trafikte ilgiyle izlenenmekte ve dikkat çekmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi uzantısında Tophane ve Galata Köprüsü arasında önemli mekanda bulunan bina oldukça yüksek ve geniş terasa sahiptir. Terastan harika,engin,mavi deniz tüm ihtişamıyla görülmektedir. Binanın tarihi zenginliğinin yanı sıra içinde bulunan eşyalar, antika değerindedir. Örneğin, asırlık piyano, masa, sandalye ve dolap tarihi zengiliğinin simgeleridir. Göz kamaştırıcı gizemli bir ruha sahip olan okul Galata Rum Ortodoks Cemaati Vakfı’na aittir. İSTENİLEN BİLGİLER: ADA: 124 PARSEL: 25 PAFTA:....... BİNANIN AÇIK ADRESİ: Karaköy Kemeraltı Caddesi No:81 BEYOĞLU/İSTANBUL.

Galata Rum Ilkokulu / Σχολή Γαλατά
Distance: 0.6 mi Tourist Information
Kemeraltı Caddesi No:25 Karaköy
Istanbul, Turkey 34425

ÖZEL KARAKÖY RUM ANA ve İLKÖĞRETİM OKULU TARİHÇESİ Özel bir mimariye sahip heybetli bir bina olan Galata Rum Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29.01.1968 gün ve 420.5/1572 sayılı emirleriyle adı değiştirilerek Karaköy Rum İlkokulu adını almıştır. İlk kurucusu ve ilk maliki tam olarak bilinmemektedir. 1968 Yılı Bilgilerine Göre: Kuruluş: 1885 Kurucusu: Yeromis Evyenidis Okulun Müdürü: Teofania Hilyakoplos Öğrenci Sayısı: Erkek: 122 Kız: 108 Toplam : 230 Daimi kadrolu öğretmen sayısı: 10 Okutulan yabancı dil: Fransızca Öğretim niteliği: Akademik’tir. 1968 yılında yayınlanan “İlçemiz Beyoğlu” kitapçığında da okulun kuruluş tarihi 1885 yılı olarak belirtilmiştir. Okul 1903 yılı Cemaat okulları için bir dönüm noktası olmuştur. Galata Okulu’nun mütevelli heyeti başkanlığına Petros Skilipçi’den Epaminados Rizos üstleniyor. Galata okul eğitim kurumunnun cemaat başkanı olarak selefinin planı özel ve müstakil bir okulun kurulmasını gerçekleştiriyor. Epaminados Rizos, bugünkü güzel mermerli yarıya kadar kalite ahşap yapılı, çatısı bile özel möbleli mimarideki okulu inşa etti. Büyük ve yüksek tavanlı binadır: 124 ada, 125 parsel’dir. Altı katlı binanın yüzölçümü 1500m2’dir. Dosyada bulunan en eski öğretime başlama izni 26.03.1926’dır. Yeni öğretime başlama tarihi izni ise 2000 yılıdır. Okulun ilk açıldığı 1885’te giriş kapısı, Galata Hacımümi Mahallesi Kaval Sokak No:27 ‘de bulunmaktaydı. 1903 yılında yapılan tadilatşa okul giriş kapısı ana caddeye açılmıştır. Girişin merdivenle oluşumu yardırgamaktadır. Caddenin aşağıya indiği söylenmektedir. 1903 yılından sonra yeniden inşa edilen bina 1906 yılında yeniden faaliyete geçmiştir. Yanlızca erkek ilokulu iken 1935 yılında kız ve erkek karma okulu olarak değiştirilmiştir. Kızlar alt katlarda, erkekler üst katlarda okumakta idi. Altı sınıf olarak eğitim verilmektedir. Mesul müdürü, T. Gamaidis ve dahili müdür yardımcısı Merhum Teoloğos Makrirt’tir. 1942 yılında Hristo Mavrofidis, Pavlaki Melitopolos ‘un halefi olarak vazife görüyor. Hristofidis’in çok değerli Rumca-Türkçe sözlüğü vardır. 1945 yılında Hristo Mavrofidis, Pedikos Kosmos(Çocuk Dünyası) adlı mecmuası yayınlanmıştır. 1949 yılına kadar okul aynı karakterde devam ediyor. 1955’te müdürlüğe Teofonia(Foto) Hiliarhopulo getirildi. 1970’ten sonra öğrenci sayısı azalmaya başladı. 1985-1995 yılları arasında hiç öğrencisi olmadı. 1996-1997 yılları arasında Galata Rum Ortodoks Vakfı Okulu onararak yeniden öğretime açıldı. Yıllar önce yapılan çok amaçlı salonun bir tarafını sarmalayan balkonlar, büyük sahne mermer nakışlı,oymalı alçıların özelliği kaybolmamıştır. Taban taşları orjinalliğini yitirmemiştir. Koridorların genişliği sokak ve cadde büyüklüğündedir. İki taraflı geniş dönerli merdivenleri ahşap tırabzanları oldukça zengin bir görünümündedir. Beşinci katta duvarındaki özel yağlı boya resimler renkleri ve desenleriyle özel bir görünüme sahiptir. Okul inşaatı 1853’te başlayayıp, 1883’te tamamlandı. 1884 depreminde hiçbir zarar görmedi ve okul altı senelik ilköğretim düzenine göre öğretime başlamıştır. Binanın üst katlarında kız öğrenciler , alt katlarında erkek öğrenciler ayrı ayrı öğretim yapmışlardır. 1936 yılında erkek ve kız öğrenciler birleştirilerek (Galata Rum İlkokulu) adı altında öğretime geçmiştir. Okulun Adı: Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29.01.1968 gün ve 420.5/1572 sayılı emirleriyle adı değiştirilerek Karaköy Rum İlkokulu adını almıştır. Kurumla ilgili bilgiler: a) Kurum maliki : (Yok) b) Kurum binası Galata Rum Cemaati’ne aittir c) Kurumun ilk kurucusu veya temsilcisi bilinmiyor. d) Kurum açma izni tarihi: (08.02.1952 No:86) e) Son açılma izni tarihi: ( 15.09.2000/1999) f) Okul (124 ada, 125 parsel’dir. Altı katlı binanın yüzölçümü 1500m2’dir.) g) Eski öğretime başlama izin yazısı (26.03.1926) h) Yeni öğretime başlama izin yazısı (04.10.2000) Cemaatin, yöneticilerin başarısızlığında ve ölümü halinde yeni yöneticiyi iş başına getirdiği öğrenilmiştir. Kurumun ilk açıldığı binanın açık adresi: Galata Hacımümi Mahallesi Kaval Sokak No:27 Karaköy Kemeraltı Caddesi’nin açılmasıyla binada yapılan tadilatla okul giriş kapısını ana caddeye açmıştır. Kurumun ilk açıldığındaki türü, derecesi ile bugünkü tür ve derecesi: İlkokul’dur. Bugün de ana ve ilköğretim okulu olarak devam etmektedir. Kurumunun bugüne kadar bina, tesis, tatbikat, öğrenci kapasitesi ile eğitimin kalitesini ve verimini arttırmak için alınan tedbirler ve geçirdiği safhalar: Kurum öğrenci kapasitesini attırmak ve eğitim kalitesini düzeltmek için eski binayı yeniden onararak eğitime açmıştır. Okulumuzda bir müze bulunmaktadır. OKUL MÜZESİ 2003-2004 öğretim yılı nisan ayında okulumuzun müzesi açılmıştır. Ayrıca antika,pano ve komidinler değiştirilerek tarihi köşeler hazırlanmıştır. Kütük defterleri, tarihi albüm ve fotoğraflar sergilenmektedir. 1916-1917 yıllarına ait el yazması belgeler orjinal mürekepleriyle defterde sergilenmektedir. Müze okul mezunlarına açılmıştır. Müzeye gelen okul mezunları kütükten kendi resimlerini,notlarını bulmaktadır. Müzede bulunan eşyalar Nisan 2003 itibariyle: 1900 ve eski yıla ait matbaa ve basım makinesi 1902 ve öncesine ait telefon makinaları ve daktiloları 1910 ve öncesine ait pusula ve saat 1910 ve sonrası kullanılan levha ders araçları ve Osmanlıca yazışmalar 1920’li yıllara ait matbaa basım makinası 1920’li yıllara ait daktilo 1930 yılı öncesinden kalan levha kitap ders araçları kütük defterleri (Rumca-Yunanca-Türkçe-Osmanlıca) 1930-1940 yıllarından sonra kazanılan yarışmalarla ilgili kupalar Kurumun bugünkü binasının açık adresi: Karaköy Kemeraltı Caddesi No:81 BEYOĞLU/İSTANBUL. OKULUN ŞİMDİKİ DURUMU: İstanbul’un tarihi mekanlarından biri olan Galata mevkinde bulunan okul halen bozulmamış tarihi ve nostaljik yapısını muhafaza etmektedir. Okulun heybetli ve gizemli bir mimarisi bulunmaktadır. Şu günlerde tramvay geçmesiyle daha fazla yaya sayısı artan caddede sütunlar ve siyah taş mimarisi mevcuttur. Okulun sarı, orjinal levhasında “Ne Mutlu, Türk’üm Diyene” yazısıyla işlek trafikte ilgiyle izlenenmekte ve dikkat çekmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi uzantısında Tophane ve Galata Köprüsü arasında önemli mekanda bulunan bina oldukça yüksek ve geniş terasa sahiptir. Terastan harika,engin,mavi deniz tüm ihtişamıyla görülmektedir. Binanın tarihi zenginliğinin yanı sıra içinde bulunan eşyalar, antika değerindedir. Örneğin, asırlık piyano, masa, sandalye ve dolap tarihi zengiliğinin simgeleridir. Göz kamaştırıcı gizemli bir ruha sahip olan okul Galata Rum Ortodoks Cemaati Vakfı’na aittir. İSTENİLEN BİLGİLER: ADA: 124 PARSEL: 25 PAFTA:....... BİNANIN AÇIK ADRESİ: Karaköy Kemeraltı Caddesi No:81 BEYOĞLU/İSTANBUL.

Galatasaray Lisesi
Distance: 0.6 mi Tourist Information
istiklal caddesi no:86
Beyoglu, Turkey 34430

5314920171

Galatasaray High School is one of the most influential high schools in modern Turkey. Established in 1481, it is the oldest high school in Turkey and the second-oldest Turkish educational institution after Istanbul University which was established in 1453. Being an Anatolian High School, access to the school is open to students with a high Nationwide High School Entrance score. Education consists of a blend of Turkish and French curricula and is provided in both languages.The association football club Galatasaray S.K. was formed by and named after the institution. The footballers consisted entirely of students of the school during the clubs formative years. Galatasaray High School is the progenitor of Galatasaray Community, which includes the football club, its parent Galatasaray Sports Club, and Galatasaray University.The name Galatasaray means Galata Palace, as the school is located near Galata, the medieval Genoese citadel at the north of the Golden Horn, in the district of Beyoğlu which includes the Galata quarter.HistoryThe history of Galatasaray High School dates back to 1481. The high school was first built in Beyoğlu and called Galata Sarayı Enderun-u Hümayunu (Galata Palace Imperial School).

Saint Benoît Fransız Lisesi
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Kemeraltı Caddesi No:11 Karaköy
Istanbul, Turkey 34425

(00 90 212) 244 10 26

Saint Benoît gençleri için var olan, onlarla birlikte yürüyerek, yarınlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için onları teşvik eden, yeteneklerini keşfederek yönlendiren, 230 senelik geçmişinden gelen deneyimlerinin zenginliğiyle ve bugünkü enerjisiyle yolunda emin adımlarla yürüyen, Türkiye’nin üstün nitelikli eğitim kurumlarından biridir. Saint Benoît Fransız Lisesi, öğretimini ağırlıklı olarak Fransızca ve ikinci yabancı dil İngilizce olarak sürdürürken, öğrencilerine kuruma özgü bir ayrıcalık tanıyarak, üçüncü bir yabancı dil, Almanca veya İspanyolca öğrenme olanağı sunmaktadır. Saint Benoît Lisesi'nde “her öğrenci farklı bir bireydir" ilkesinden yola çıkarak sürdürülen eğitim ve öğretim, öğrencinin her yönüyle gelişimine odaklıdır : Kardeşlik sloganımızı pekiştiren farklı ülkelerle öğrenci değişim programları, Farklı alanlarda eğitici geziler, Ünlü sanatçıların katılımı ve desteğiyle sanatsal projeler, Fen bilimleri eğitimine destek etkinlikler, Edebiyat , tarih , bilim gibi alanlarda tanınmış kişilerin konferansları, Her alanda ilerici araştırma - geliştirme çalışmaları, Çevre bilincini kuvvetlendirme etkinlikleri, Sporun sağlıklı yaşam biçimi olarak aşılanması, Yardımlaşma ve dayanışma projelerinin hayata geçirilmesi, Kendini ifade etmeyi sağlayan diller, Dünyayı anlamayı sağlayan bir kültür birikimi, Geleceğe dair değerler, Bilimsel eğitimin teknolojiyle iç içe yapılmasını sağlayan araçlar (her öğrencinin kullanımına sunulan tablet bilgisayarlar vb...) Sorunların üstesinden gelmeyi sağlayan yöntemler aracılığıyla, öğrenciye bilgi aktarımının yanı sıra insani değerleri özümseterek, öz güvenini arttırma, Yaklaşımlarıyla öğrencinin kişisel gelişimine en büyük katkıyı sağlamakta iddialıyız.

Saint Benoît Fransız Lisesi
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Kemeraltı Caddesi No:11 Karaköy
Istanbul, Turkey 34425

(00 90 212) 244 10 26

Saint Benoît gençleri için var olan, onlarla birlikte yürüyerek, yarınlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için onları teşvik eden, yeteneklerini keşfederek yönlendiren, 230 senelik geçmişinden gelen deneyimlerinin zenginliğiyle ve bugünkü enerjisiyle yolunda emin adımlarla yürüyen, Türkiye’nin üstün nitelikli eğitim kurumlarından biridir. Saint Benoît Fransız Lisesi, öğretimini ağırlıklı olarak Fransızca ve ikinci yabancı dil İngilizce olarak sürdürürken, öğrencilerine kuruma özgü bir ayrıcalık tanıyarak, üçüncü bir yabancı dil, Almanca veya İspanyolca öğrenme olanağı sunmaktadır. Saint Benoît Lisesi'nde “her öğrenci farklı bir bireydir" ilkesinden yola çıkarak sürdürülen eğitim ve öğretim, öğrencinin her yönüyle gelişimine odaklıdır : Kardeşlik sloganımızı pekiştiren farklı ülkelerle öğrenci değişim programları, Farklı alanlarda eğitici geziler, Ünlü sanatçıların katılımı ve desteğiyle sanatsal projeler, Fen bilimleri eğitimine destek etkinlikler, Edebiyat , tarih , bilim gibi alanlarda tanınmış kişilerin konferansları, Her alanda ilerici araştırma - geliştirme çalışmaları, Çevre bilincini kuvvetlendirme etkinlikleri, Sporun sağlıklı yaşam biçimi olarak aşılanması, Yardımlaşma ve dayanışma projelerinin hayata geçirilmesi, Kendini ifade etmeyi sağlayan diller, Dünyayı anlamayı sağlayan bir kültür birikimi, Geleceğe dair değerler, Bilimsel eğitimin teknolojiyle iç içe yapılmasını sağlayan araçlar (her öğrencinin kullanımına sunulan tablet bilgisayarlar vb...) Sorunların üstesinden gelmeyi sağlayan yöntemler aracılığıyla, öğrenciye bilgi aktarımının yanı sıra insani değerleri özümseterek, öz güvenini arttırma, Yaklaşımlarıyla öğrencinin kişisel gelişimine en büyük katkıyı sağlamakta iddialıyız.

SAE Institute Istanbul
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Lüleci Hendek Cad. No:60 Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34425

+90 212 292 3738

SAE Institute; - Ses Mühendisliği - Dijital Film & Animasyon - Web Tasarımı & Geliştirme - Oyun Tasarımı alanlarında, 30 yılı aşkın bir zamandır eğitime uluslararası standartlar getirmektedir. Programlarımız, Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki defa başlamaktadır. Programlarımız 1 yıllık Tam Zamanlı veya 2 yıllık Yarı Zamanlıdır. Diploma Program - Tam Zamanlı (1 Yıl): Haftada 4 gün sabahtan öğlene kadar, toplam on saat teorik ders yapılmaktadır. Bu derslerin sonunda öğrenciden, ödevler dahil haftada ortalama yirmi saat pratik ders yapması beklenir. Öğrenciler, 1 yıl süreyle yoğun bir şekilde iş istasyonlarını ve stüdyoları kullanır, teoride öğrendiklerini hemen uygulama fırsatı bulurlar. Diploma Program - Yarı Zamanlı (2 Yıl): Haftada 2 gün akşam saat 19.00-21.30 saatleri arasında,toplam 5 saat teorik ders yapılmaktadır. Öğrenciden, derslerde öğrenilen bilgilerle, haftada ortalama on saat pratik yapması beklenir. Pratik derslerde, öğrenci, önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla, kendi belirlediği gün ve saatlerde iş istasyonlarını ve stüdyoları kullanabilir.

SAE Institute Istanbul
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Lüleci Hendek Cad. No:60 Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34425

+90 212 292 3738

SAE Institute; - Ses Mühendisliği - Dijital Film & Animasyon - Web Tasarımı & Geliştirme - Oyun Tasarımı alanlarında, 30 yılı aşkın bir zamandır eğitime uluslararası standartlar getirmektedir. Programlarımız, Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki defa başlamaktadır. Programlarımız 1 yıllık Tam Zamanlı veya 2 yıllık Yarı Zamanlıdır. Diploma Program - Tam Zamanlı (1 Yıl): Haftada 4 gün sabahtan öğlene kadar, toplam on saat teorik ders yapılmaktadır. Bu derslerin sonunda öğrenciden, ödevler dahil haftada ortalama yirmi saat pratik ders yapması beklenir. Öğrenciler, 1 yıl süreyle yoğun bir şekilde iş istasyonlarını ve stüdyoları kullanır, teoride öğrendiklerini hemen uygulama fırsatı bulurlar. Diploma Program - Yarı Zamanlı (2 Yıl): Haftada 2 gün akşam saat 19.00-21.30 saatleri arasında,toplam 5 saat teorik ders yapılmaktadır. Öğrenciden, derslerde öğrenilen bilgilerle, haftada ortalama on saat pratik yapması beklenir. Pratik derslerde, öğrenci, önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla, kendi belirlediği gün ve saatlerde iş istasyonlarını ve stüdyoları kullanabilir.

Beykent Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Sıraselviler Caddesi
Istanbul, Turkey

+90 2124441997

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
Distance: 0.6 mi Tourist Information
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Istanbul, Turkey 34467

+90 212 285 3338

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
Distance: 0.6 mi Tourist Information
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Istanbul, Turkey 34467

+90 212 285 3338

ANAMED / RCAC
Distance: 0.5 mi Tourist Information
İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han Taksim
Istanbul, Turkey 34433

+90 212 393 60 00

Galeri Ziyaret Saatleri Salı - Cumartesi 10:00 - 18:30 Pazar 12:00 - 18:30 Pazartesi günleri kapalıdır Giriş ücretsizdir Gallery Visiting Hours Tuesday - Saturday 10:00 - 18:30 Sunday 12:00 - 18:30 Mondays closed Admission is free

Bildeniz
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Hasanpaşa Şair Sururi Sokak No 14
Istanbul, Turkey

02163363455

Meslek içi eğitimlerin yanı sıra VARDİYA ZABİTLİĞİ ve YAT KAPTANLIĞI gibi eğitimleri sayesinde denizcilik mesleğine başlangıç yapmak isteyenler için bir kapı aralayan BİLDENİZ tamamen denizcilik mesleği üzerine uzmanlaşmış bir eğitim merkezidir. Yurtdışı üniversiteleri ve yurtdışı denizcilik eğitim merkezleriyle de protokolleri bulunan ayrıca bünyesinde STCW çevrimiçi online sınav merkezini de barındıran BİLDENİZ vermekte olduğu Vardiya Zabitliği, Yat Kaptanlığı, Telsiz Zabitliği (Goc) , Gemici, Yağcı eğitimleri ile meslek içi yükselmek isteyenler için 7.01 (AII/2) 7.02 (AIII/2) eğitimleri, Petrol Tankeri ve Kimyasal Tanker tanıtım ve işletim eğitim ve sertifikaları, STCW eğitim ve sertifikaları,ISPS gemi güvenlik zabiti ve şirket güvenlik sorumlusu kursları, BTM, ECDIS, SHIPHANDLING eğitimleri ile denizcilik sektörünü desteklemektedir.

Tango Retro
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Cihangir Mah. Sıra Selviler Cad. Aydan Apt. No.85 D:11 34433 Cihangir Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34443

902122437870

Volkan YÖNET Tango Retro Tango Kursu Volkan Yönet ve Burcu Ateş çifti tarafından İstanbul Cihangir'de kurulmuştur. 15 yıllık Arjantin Tango tecrübesini, uluslararası standartlarda eğitim sistemleri ile katılımcılarına aktaran eğitmenleri; samimi, profesyonel, keyifli ve eğlenceli atmosferi ile farklılık yaratan ve aynı zamanda butik ortamını koruyabilen bir Tango Okuludur. Sosyal bir dans türü olan Arjantin Tango'nun bir beden dili olması inanışı ile ezbere dayalı olmayan, doğaçlama, estetik ve uyumlu bir akıcılık yakalayıp, dinamik olarak müziği işleyen Volkan Yönet, efektli ve aynı zamanda partneri ile olan iletişimin hiç kopmadığı elegant bir Tango Salon stili geliştirmiştir. Tango Retro Tango Okulu, Arjantin Tango grup dersleri, Arjantin Tango özel dersler, Düğün Dansı gibi tango derslerinin yanısıra destekleyici olarak Kadın Tekniği, Erkek Tekniği ve dinamik temelli Arjantin Tango Workshop ları çerçevesinde ekollerini kitlelere aktarmak ve uluslararası standartlarda dansçılar yetiştirmek için sizleri bekliyor... Volkan Yönet Kimdir ? Volkan Yönet, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2002 yılında Çetin Cengiz ile tangoya başlayan Volkan Yönet, bu tarihten sonra dünyanın çeşitli yerlerinde tangonun duayenleri tarafından düzenlenen workshoplara ve festivallere katılmıştır. Volkan Yonet’in birlikte çalıştığı hocalardan bazıları şöyledir; Esteban Moreno – Claudia Codega, Sebastian Arce – Mariana Montes, Geraldine Rojas - Javier Rodrigez, Milena Plebs - Ezequiel Farfaro, Corina de la Rosa - Julio Balmeceda, Gustavo Naviera – Giselle Anne, Adrian Veredice – Alejandra Hobert, Pablo Villarraza – Dana Frigoli, Pablo Inza – Moira Castellano, Neri Luciano Piliu - Yanina Valeria Quiñones, Max Van De Voorde - Solange Acosta. 2004 senesinden beri profesyonel olarak Arjantin Tango Dans Gecelerinde (Milonga) DJ’lik de yapan Volkan Yönet uzun yıllar boyunca yöneticilik yaptığı bilgi işlem sektöründeki kariyerini bir kenara bırakarak ekolünü öğrencilerine aktarmak için kendisini profesyonel olarak Arjantin Tango çalışmalarına adamıştır. Volkan Yönet ve Burcu Ateş 2013 - 2015 yılları arasında Tangoist Dans Stüdyosu'nda Koordinatör – Eğitmen olarak çalışmalarına devam etmiş, 2015 yılında kendi ekollerini kitlelere aktarmak ve uluslararası dansçılar yetiştirmek için kendi dans okullarını açmışlardır.

Best Apply
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Inonu Cad. Hariciye Konagi Sok. Ozan Han 9/4 Gumussuyu/Beyoglu
Istanbul, Turkey 34437

+902122440624

Best Apply
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Inonu Cad. Hariciye Konagi Sok. Ozan Han 9/4 Gumussuyu/Beyoglu
Istanbul, Turkey 34437

+902122440624

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları
Distance: 0.3 mi Tourist Information
İnönü Cad Hariciye Konağı Sokak Ozan Han No:9-4 Gümüssuyu-Taksim
Istanbul, Turkey

+90 212 244 0095

Türkiye'nin en büyük yurtdışı eğitim fuarları şirketi Akare! Akare Fuarcılık, Türkiye’de yurtdışı eğitim alanında kurulan ilk fuarcılık firması olmakla birlikte, 2001 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük yurt dışı eğitim fuarlarını düzenlemektedir. Bu organizasyonlarda, Amerika, Kanada, Avustralya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen saygın üniversite ve dil okulları yetkilileri fuarlarımızda yer almaktadır. Firmamız Türkiye’de düzenlenen en kaliteli katılımcı ve ziyaretçi portföyüne sahip yurtdışı eğitim fuarlarını organize etmektedir. Her yıl fuarımıza katılan binlerce genç, fuarda tanıştıkları birinci sınıf eğitim kurumlarından yurtdışında eğitim almak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine gitmektedir.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları
Distance: 0.3 mi Tourist Information
İnönü Cad Hariciye Konağı Sokak Ozan Han No:9-4 Gümüssuyu-Taksim
Istanbul, Turkey

+90 212 244 0095

Türkiye'nin en büyük yurtdışı eğitim fuarları şirketi Akare! Akare Fuarcılık, Türkiye’de yurtdışı eğitim alanında kurulan ilk fuarcılık firması olmakla birlikte, 2001 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük yurt dışı eğitim fuarlarını düzenlemektedir. Bu organizasyonlarda, Amerika, Kanada, Avustralya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen saygın üniversite ve dil okulları yetkilileri fuarlarımızda yer almaktadır. Firmamız Türkiye’de düzenlenen en kaliteli katılımcı ve ziyaretçi portföyüne sahip yurtdışı eğitim fuarlarını organize etmektedir. Her yıl fuarımıza katılan binlerce genç, fuarda tanıştıkları birinci sınıf eğitim kurumlarından yurtdışında eğitim almak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine gitmektedir.

IFEA (Institut Français d'Études Anatoliennes)
Distance: 0.6 mi Tourist Information
Nuri Ziya sokak 10 PK 54
Istanbul, Turkey 34433

00 90 (0)212 244 1717

L’IFEA (Institut Français d’Études Anatoliennes /Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) est un établissement français à Istanbul qui relève du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes et du CNRS (USR 3131). Il a pour vocation d’impulser, de diriger des recherches en sciences humaines et sociales, en sciences de l’Antiquité, recherches qui ont pour objet les territoires de la Turquie et de l’Empire ottoman.

Flamenkoevi
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Ağa Hamamı sok. No:18 Bodrum Kat Cihangir
Istanbul, Turkey 34433

0212 249 16 16, 0533 305 50 13

Landmark Near Mimar Sinan Fine Arts University

Galata Tower
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Taksim
Istanbul, Turkey 34000

+902122938180

Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti.TarihçeGalata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında "İsa Kulesi" adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmıştır. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur.Galata kulesi 1445-1446 yılları arasında yükseltilmiştir. Kule Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan III. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş, ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır.

Galata Tower
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Taksim
Istanbul, Turkey 34000

+902122938180

Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti.TarihçeGalata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında "İsa Kulesi" adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmıştır. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur.Galata kulesi 1445-1446 yılları arasında yükseltilmiştir. Kule Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan III. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş, ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır.

Hippodrome of Constantinople
Distance: 1.8 mi Tourist Information
SULTANAHMET İSTANBUL
Üsküdar, Turkey 00059

<>

Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom, Osmanlı döneminde At Meydanı olarak bilinen Roma sirki de Meydanın içerisindedir.

Galata Kulesi
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Galata Kulesi Meydanı
Istanbul, Turkey 34000

0212 293 81 80

Gülhane Park
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Cankurtaran Mahallesi, Gülhane, Fatih
Istanbul, Turkey 34112

Gülhane Parkı, İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan tarihî bir parktır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alır.TarihGülhane Parkı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiydi ve içinde bir koru ve gül bahçelerini barındırırdı. Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olan Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839'da Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştur ve bu nedenle Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir.İstanbul şehremini operatör Cemil Paşa (Topuzlu) zamanında düzenlenerek 1912 yılında park haline getirildi ve halka açıldı. Toplam alanı 163 dönüm kadardır. Parkın girişinde sağ tarafta İstanbul şehremini ve belediye başkanlarının büstleri vardır. Parkın ortasından iki yanı ağaçlı yol geçer. Bu yolun sağında ve solunda dinlenme yerleri, çocuk bahçesi bulunmaktadır. Boğaza doğru kıvrılarak inen yokuşun hemen sağında bir Aşık Veysel heykeli, yokuşun sonuna doğru biraz üst kısımda ise Romalılardan kalma Gotlar Sütunu vardır.

Gülhane Park
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Cankurtaran Mahallesi, Gülhane, Fatih
Istanbul, Turkey 34112

Gülhane Parkı, İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan tarihî bir parktır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alır.TarihGülhane Parkı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiydi ve içinde bir koru ve gül bahçelerini barındırırdı. Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olan Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839'da Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştur ve bu nedenle Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir.İstanbul şehremini operatör Cemil Paşa (Topuzlu) zamanında düzenlenerek 1912 yılında park haline getirildi ve halka açıldı. Toplam alanı 163 dönüm kadardır. Parkın girişinde sağ tarafta İstanbul şehremini ve belediye başkanlarının büstleri vardır. Parkın ortasından iki yanı ağaçlı yol geçer. Bu yolun sağında ve solunda dinlenme yerleri, çocuk bahçesi bulunmaktadır. Boğaza doğru kıvrılarak inen yokuşun hemen sağında bir Aşık Veysel heykeli, yokuşun sonuna doğru biraz üst kısımda ise Romalılardan kalma Gotlar Sütunu vardır.

Grand Bazaar, Istanbul
Distance: 1.7 mi Tourist Information
Nuruosmaniye
Bayazıt, Turkey 34116

+ 0090 212 5191248

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkan bulunmaktadır ve bu dükkanlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanıdır.Tarihithumb Kapalıçarşı'nın çekirdeğini oluşturan iki bedestenden İç Bedesten yani Cevahir Bedesteni müellifler arasında tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans'tan kalma bir yapı olup 48 m x 36 m ölçülerindedir. Yeni Bedesten ise 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı'nın ikinci önemli yapısıdır ve Sandal Bedesteni olarak anılmaktadır. Burada bir yolu pamuk bir yolu ipekten dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için Sandal Bedesteni ismi verilmiştir.Fatih Sultan Mehmet'in Kapalıçarşı'nın inşaatına başladığı yıl olan 1460 Kapalıçarşı'nın kuruluş yılı olarak kabul görmüştür. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirilmiştir.Dev ölçülü bir labirent gibi, 30.700 metrekarede 66 kadar sokağı, 4.000 kadar dükkânı ile Kapalıçarşı, İstanbul’un görülmesi gereken, benzersiz bir merkezidir. Adeta bir şehri andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde gelişip büyümüştür. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han bulunmaktaydı.

Grand Bazaar, Istanbul
Distance: 1.7 mi Tourist Information
Nuruosmaniye
Bayazıt, Turkey 34116

+ 0090 212 5191248

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkan bulunmaktadır ve bu dükkanlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanıdır.Tarihithumb Kapalıçarşı'nın çekirdeğini oluşturan iki bedestenden İç Bedesten yani Cevahir Bedesteni müellifler arasında tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans'tan kalma bir yapı olup 48 m x 36 m ölçülerindedir. Yeni Bedesten ise 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı'nın ikinci önemli yapısıdır ve Sandal Bedesteni olarak anılmaktadır. Burada bir yolu pamuk bir yolu ipekten dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için Sandal Bedesteni ismi verilmiştir.Fatih Sultan Mehmet'in Kapalıçarşı'nın inşaatına başladığı yıl olan 1460 Kapalıçarşı'nın kuruluş yılı olarak kabul görmüştür. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirilmiştir.Dev ölçülü bir labirent gibi, 30.700 metrekarede 66 kadar sokağı, 4.000 kadar dükkânı ile Kapalıçarşı, İstanbul’un görülmesi gereken, benzersiz bir merkezidir. Adeta bir şehri andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde gelişip büyümüştür. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han bulunmaktaydı.

Sultanahmet camii
Distance: 1.8 mi Tourist Information
torun
Istanbul, Turkey 34122

Sultanahmet
Distance: 1.8 mi Tourist Information
Istanbul
Istanbul, Turkey 34000

Yerebatan Sarnıcı
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Yerebatan Caddesi No: 64 - Sultanahmet
Istanbul, Turkey 34110

Grand Bazaar, Istanbul
Distance: 1.7 mi Tourist Information
Kapalicarsi Kakpakcilar Cad. No:178
Istanbul, Turkey 34433

<>

The Grand Bazaar in Istanbul is one of the largest and oldest covered markets in the world, with 61 covered streets and over 4,000 shops which attract between 250,000 and 400,000 visitors daily. In 2014, it was listed No.1 among world's most-visited tourist attractions with 91,250,000 annual visitors. the Grand Bazar at Istanbul is often regarded as one of the first shopping malls of the world.LocationThe Grand Bazaar is located inside the walled city of Istanbul, in the district of Fatih and in the neighbourhood bearing the same name (Kapalıçarşı). It stretches roughly from west to east between the mosques of Beyazit and of Nuruosmaniye. The Bazaar can easily be reached from Sultanahmet and Sirkeci by trams (Beyazıt-Kapalıçarşı stop).

Ayasofya
Distance: 1.7 mi Tourist Information
ayasofya meydanı
Istanbul, Turkey 34122

(0212) 528 4500

Hagia Sophia/ Aya Sofya
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Fatih/İSTANBUL
Istanbul, Turkey

0 (212) 522 17 50

Spice Bazaar
Distance: 1.4 mi Tourist Information
Eminönü
Istanbul, Turkey 34116

The Spice Bazaar in Istanbul, Turkey is one of the largest bazaars in the city. Located in the Eminönü quarter of the Fatih district, it is the most famous covered shopping complex after the Grand Bazaar.

Taksim Gezi Park
Distance: 0.6 mi Tourist Information
Gümüşsuyu, Beyoğlu
Istanbul, Turkey

Taksim Gezi Park is an urban park next to Taksim Square, in Istanbul's Beyoğlu district (historically known as Pera.) It is one of the last green spaces in Beyoğlu and one of the smallest parks of Istanbul. In May 2013, plans to replace the park with a reconstruction of the former Taksim Military Barracks (demolished in 1940) intended to house a shopping mall sparked the nationwide 2013 protests in Turkey.HistoryThe Taksim Gezi Park is located at the former site of the Halil Pasha Artillery Barracks, a large square-shaped military barracks complex with an extensive open, drill-ground, which was constructed in 1806 near the "Frank and Armenian burial grounds", or the former Grand Champs des Morts.From 1560 to 1939 the Pangaltı Armenian Cemetery was located on the northern section of today's Gezi Park, at the vicinity of the Surp Agop Hospital. The land plot of the cemetery was confiscated by the Turkish government as part of Henri Prost's plans to build Taksim Gezi Park and it was subsequently demolished in 1939. In 2013, during excavations conducted for the tunnel of Cumhuriyet Avenue as part of the pedestrianization project of Taksim Square, 16 tombstones from the cemetery were discovered.

Nuruosmaniye Mosque
Distance: 1.7 mi Tourist Information
Nurosmaniye
Istanbul, Turkey 34120

Nuruosmaniye Camii, İstanbul'da inşa edilmiş ilk barok özellikli camidir. Çemberlitaş semtinde, Kapalıçarşı girişinde yer alır. 1748-1755 yıllarında inşa edilmiştir.Batılılaşma eğilimlerinin mimaride ortaya çıkmaya başladığı bir devirde ortaya çıkan camii ve külliyesi, Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılmaktadır.Camiinin yer aldığı alanda daha önce Osmanlı şeyhülislamlarından Hoca Sadettin Efendi’nin eşi Fatma Hatun’un mescidi bulunmaktaydı. Fatma Hatun Mescidi yıkılmaya yüz tutunca I. Mahmut’un emri ile yerine camii inşaatı başladı; Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa (Mimar Simeon) tarafından gerçekleştirilen inşaat; I. Mahmut’un ölümünden sonra üç yıllık saltanat süren kardeşi III. Osman zamanında “Nur-u Osmani” (Osmanlı’nın Nuru) adıyla tamamlandı. Adını, padişah III. Osman’dan ve caminin içindeki ışıktan aldığı söylenir.Cami ile birlikte medrese, imarethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden oluşan bir külliye inşa edilmiştir. Çevresindeki birkaç dükkan da külliyeye dahildir. Barok sanatının etkisi kütüphane, türbe, çeşme ve sebilde de görülmektedir.Mimari özelliklerYüksek mermer merdivenlerle iki yönden camiye çıkılır. Barok üslupta inşa edilen camii, kare plan üzerine inşa edilmiştir. Harim kısmı (namaz kılmaya ayrılmış alan) tek bir kubbe ile örtülmüştür. İki yanda revaklı birer koridor bulunur ve bu koridorlardan harim kısmına birer giriş vardır.Eteği 32 pencere ile çevrili olan ana kubbe 26 m çapındadır. Osmanlı camilerinde kullanılan en büyük kubbelerden biri olan bu kubbe, duvarların üstüne oturan kemerler tarafından taşınır. Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir kuşak halinde Fetih Suresi yazılıdır. Kubbede ise En-Nur Suresi’nin 35. Ayeti yer alır: “Allah, göklerin ve yerin nurudur”.

Hippodrome of Constantinople
Distance: 1.8 mi Tourist Information
çukurçeşme sokağı
Istanbul, Turkey 34122

The Hippodrome of Constantinople was a circus that was the sporting and social centre of Constantinople, capital of the Byzantine Empire. Today it is a square named Sultanahmet Meydanı in the Turkish city of Istanbul, with a few fragments of the original structure surviving.The word hippodrome comes from the Greek hippos, horse, and dromos, path or way. For this reason, it is sometimes also called Atmeydanı in Turkish. Horse racing and chariot racing were popular pastimes in the ancient world and hippodromes were common features of Greek cities in the Hellenistic, Roman and Byzantine eras.History and useAlthough the Hippodrome is usually associated with Constantinople's days of glory as an imperial capital, it actually predates that era. The first Hippodrome was built when the city was called Bysantium, and was a provincial town of moderate importance. In AD 203 the Emperor Septimius Severus rebuilt the city and expanded its walls, endowing it with a hippodrome, an arena for chariot races and other entertainment.In AD 324, the Emperor Constantine the Great decided to move the seat of the government from Rome to Byzantium, which he renamed Nova Roma (New Rome). This name failed to impress and the city soon became known as Constantinople, the City of Constantine. Constantine greatly enlarged the city, and one of his major undertakings was the renovation of the Hippodrome. It is estimated that the Hippodrome of Constantine was about 450m long and 130m wide. Its stands were capable of holding 100,000 spectators.

Hippodrome of Constantinople
Distance: 1.8 mi Tourist Information
çukurçeşme sokağı
Istanbul, Turkey 34122

The Hippodrome of Constantinople was a circus that was the sporting and social centre of Constantinople, capital of the Byzantine Empire. Today it is a square named Sultanahmet Meydanı in the Turkish city of Istanbul, with a few fragments of the original structure surviving.The word hippodrome comes from the Greek hippos, horse, and dromos, path or way. For this reason, it is sometimes also called Atmeydanı in Turkish. Horse racing and chariot racing were popular pastimes in the ancient world and hippodromes were common features of Greek cities in the Hellenistic, Roman and Byzantine eras.History and useAlthough the Hippodrome is usually associated with Constantinople's days of glory as an imperial capital, it actually predates that era. The first Hippodrome was built when the city was called Bysantium, and was a provincial town of moderate importance. In AD 203 the Emperor Septimius Severus rebuilt the city and expanded its walls, endowing it with a hippodrome, an arena for chariot races and other entertainment.In AD 324, the Emperor Constantine the Great decided to move the seat of the government from Rome to Byzantium, which he renamed Nova Roma (New Rome). This name failed to impress and the city soon became known as Constantinople, the City of Constantine. Constantine greatly enlarged the city, and one of his major undertakings was the renovation of the Hippodrome. It is estimated that the Hippodrome of Constantine was about 450m long and 130m wide. Its stands were capable of holding 100,000 spectators.

Çırağan Palace
Distance: 1.7 mi Tourist Information
Çırağan Caddesi, No:32 Beşiktaş
Istanbul, Turkey 34349

+902123264646

Çırağan Sarayı, Türkiye'nin İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde, Çırağan Caddesi üzerinde bulunan tarihi saray.TarihiÇırağan'ın bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan yeri 17. yüzyılda "Kazancıoğlu Bahçeleri" diye bilinirdi. 18. yüzyılda Beşiktaş kıyılarını süsleyen denize nazır saraylar ve bahçeler Lale Devri diye bilinen 'Çiçek ve Müzik Aşkı' döneminin en önemli simgelerinden sayılmıştır. Bu dönem, bir eğlence olduğu kadar bir kültür parlaklığı devriydi. Dönemin hükümdarı olan III. Ahmed buradaki mülkünü gözde Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya hediye etmiş ve ilk yalı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan (III. Ahmed'in kızı) için inşa ettirilmiştir. Kendisi burada Çırağan Şenlikleri denilen meş'ale şenliklerini düzenletmiştir. İşte bu olaylar dolayısıyla bu alan Farsça'da ışık anlamına gelen 'Çırağan' ismiyle anılmaya başlanmıştır.Sultan II. Mahmud 1834'te bu alanı yeniden yapılandırma kararı alır. Önce mevcut olan yalıyı yıktırır. Yapının etrafında bulunan okul ve cami ortadan kaldırılır ve mevlevihane yakında bulunan bir yalıya nakledilir. Yeni saray için büyük ölçüde ahşap kullanılır gibi görünmesine rağmen esas bölümün temelinin yapımında tamamen taş kullanılmıştır. 40 adet sütun dikilerek klasik bir görünüm verilmiştir.Abdülmecid 1857'de Sultan II. Mahmud'un yaptırdığı ilk sarayı yıktırmış, batı mimarisi tarzında bir saray yaptırmayı planlamış ancak 1863'te vefat ettiğinden ve parasal sıkıntılar yüzünden sarayın yapımı yarım kalmıştır.

Outdoors Near Mimar Sinan Fine Arts University

Beyoğlu / Taksim, İstanbul
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Taksim , Beyoğlu ,istiklal Caddesi
Istanbul, Turkey 34437

Eminönü İskelesi
Distance: 1.2 mi Tourist Information
Büyükpostane Cad. No 23b
Istanbul, Turkey

Gülhane Parkı
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Sirkeci, Istanbul, Turkey
Istanbul, Turkey 34112

<>

Sultanahmet Mosque aka The Blue Mosque
Distance: 1.7 mi Tourist Information
At Meydanı No:7, 34122 Fatih/Sultanahmet/İstanbul
Istanbul, Turkey 34100

<>

Yerebatan Sarnıcı
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Yerebatan Caddesi No: 64 - Sultanahmet
Istanbul, Turkey 34110

Sultanahmet Camii
Distance: 1.5 mi Tourist Information
Güzel Sanatlar Sokak
Alemdar, Turkey 34122

Sultanahmet-Ayasofya
Distance: 1.7 mi Tourist Information
Sultanahmet Meydanı No:1 Eminönü/İSTANBUL
Istanbul, Turkey 34122

<>

Gülhane Park
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Sirkeci, Istanbul, Turkey
Istanbul, Turkey 34093

<>

Gülhane Park is a historical urban park in the Eminönü district of Istanbul, Turkey; it is located adjacent to and on the grounds of the Topkapı Palace. The south entrance of the park sports one of the larger gates of the palace. It is the oldest and one of the most expansive public parks in Istanbul.HistoryThe namesake of the park, the Gülhane present on the grounds, was the place where the 1839 Edict of Gülhane was proclaimed. The edict launched the Tanzimat reforms in the Ottoman Empire, which modernized the empire and included changes such as the equalization of all Ottoman citizens, regardless of religion, before the law. The proclamation was made by Grand Vizier Mustafa Reşid Pasha, a leading statesman, diplomat, and reformer in the Empire.Gülhane Park was once part of the outer garden of Topkapı Palace and mainly consisted of a grove. A section of the outer garden was planned as a park by the municipality and opened to the public in 1912. The park previously contained recreation areas, coffee houses, playgrounds etc. Later, a small zoo was opened within the park. The first statue of Atatürk in Turkey was erected in the park in 1926, sculpted by Heinrich Krippel.The park underwent a major renovation in recent years; the removal of the zoo, fun fair and picnic grounds affecting an increase in open space. The excursion routes were re-arranged and the big pool was renovated in a modern style. With concrete structures removed the park regained the natural landscape of the 1950s, revealing trees dating from the 1800s.

Sahil Rest Cafe
Distance: 1.3 mi Tourist Information
Yıldız Mah.Yalı Sok.(İDO karşısı, Bahçeşehir Üniversitesi Yanı)
Istanbul, Turkey 34000

+90 (0212) 236 36 59

Ara Kafe
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Tomtom Mh., Tosbağa Sokak No:2
Istanbul, Turkey 34433

+90 2122454105

Turgut Vidinli Balıkçısı
Distance: 1.2 mi Tourist Information
Beşiktaş Köyiçi, Kilise Meydanı, Balıkçılar Çarşısı no: 62
Besiktas, Turkey 34353

(212 - 261 31 94)

Istanbul Karaköy
Distance: 1.0 mi Tourist Information
Galata Köprüsü
Istanbul, Turkey

Kalamis Parki
Distance: 1.2 mi Tourist Information
Münir Nurettin Selçuk Caddesi, Kadıköy, İstanbul
Istanbul, Turkey

Haliç Kongre Merkezi
Distance: 1.0 mi Tourist Information
Sütlüce Mah. Eski Karaağaç Cad. Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34445

02123111111

Yerebatan Sarnıcı
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Yerebatan C No: 1
Istanbul, Turkey 34410

(0212) 522 12 59

Feriköy Yayla Mahallesi
Distance: 1.4 mi Tourist Information
şişli feriköy yayla mahlesi
Istanbul, Turkey 34377

<>

Marmara Denizi
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Marmara Denizi Ortası
Istanbul, Turkey 34930

<>

Sisli Ferikoyde
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Sisli
Istanbul, Turkey 34379

<>

Korcan Aile Cay Bahcesi uskudar
Distance: 1.2 mi Tourist Information
Salacak Iskele Caddesi
Istanbul, Turkey 34668

02164921285

Besiktas Genc Cafe
Distance: 1.3 mi Tourist Information
İskele cad. Motor iskelesi, Beşiktaş
Istanbul, Turkey 34353

Spa, Beauty and Personal Care Near Mimar Sinan Fine Arts University

Molla Aşkı Cafe
Distance: 2.4 mi Tourist Information
Ayvansaray Mah. Paşahamamı Sok. No:70 Fatih
Istanbul, Turkey 34034

212 534 86 44

İstanbul’un beş de ikisini seyredebileceğiniz, Roma, Bizans ve Osmanlı yazar, çizer üstadlarının en meşhurlarını toplayıp sohbet yapıp ilham aldıkları yer… Mollaaşkî Fatih Cafe’ den baktığınız zaman, Avrupa ile Asya’nın tarihinin derinliklerinde birbirleri ile kenetlendiğini seyredebilirsiniz. Şöyle bir ufka baktığınız zaman Kayışdağ’ ını, Haydarpaşa’yı, Selimiye kışlasını, sağ uç noktaya baktığınız zaman 600 yıl Dünya tarihini şekillendiren Osmanlı’nın Payidahdı Topkapı Saray’ını, sol uca baktığınız zaman ise Cenovalıların, Cenevizlilerin Galata’sını, tarihin iki şahidi gibi görebilirsiniz. Biraz daha gözlerinizi aşağı indirdiğiniz zaman 3 semavi din kardeş olmuş birbirlerine sarılmışlar. Yavuz Selim han Camii, hemen altında tarihte benzeri olmayan Rum Kırmızı Mektebi, hemen altında Patrikhane, hemen altında Bulgar Kilisesi yanlarında Yahudi Sinagogunu almışlar. Tarihe halı gibi serilmiş binlerce yıllık Vodinal Caddesi. Cenovalı ve Cenevizlilerin, Romalıların, Bizanslıların, Arapların, Perslerin, Osmanlı’nın, Rum’un, Yahudi’nin, Ermeni’nin, Süryani’nin, Çingene’ni,n Arnavutlar’ın, Boşnak’ ların, Tatarlar’ın, Rusların ticaret caddesi, Ustura Kemal’lerin ve tulumbaların ceket omuzda yürüdüğü naraların göğü deldiği Mişonlar’ ın Agoplar ‘ ın mezelerin mis gibi koktuğu balat… Haliç’in soluna baktığınızda Taksim’i Şişhane’yi Kasımpaşa’yı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın karadan denize gemileri indirdiğini görür gibi olursunuz.Şişhane sırtlarından ufka doğru baktığınızda İstanbul’ un gelinlik kızı Çamlıca tepesini görürsünüz. O güzel gelini düşünürken Haliç’ in Marmara ile buluşup seviştiğini seyredersiniz, Galata köprüsüne hayranlıkla bakarken ufka dalarsınınız Lonca’nın müzik sesleri sizleri mest eder, hayal dünyasına kaybolur gidersiniz. Roma’nın ilk yazlık sarayının üstünde çay içtiğinizi ancak ezan sesleriyle anlarsınız.

Osmanli Parki Sosyal Tesisleri
Distance: 3.8 mi Tourist Information
İstanbul
Istanbul, Turkey 34060

Cagaloglu Hamam
Distance: 1.5 mi Tourist Information
Prof. Kazım Ismail Gürkan Cad. No:34;212 522 24 24
Istanbul, Turkey 34110

212 5222424

Osmanlı Park Nikah Salonu
Distance: 3.8 mi Tourist Information
Alibeyköy Mah sevinç Cad. No:2 Mısır Heykeli Karşısı Alibeyköy-Eyüp
Istanbul, Turkey 34060

Haseki Hürrem Sultan Hamamı
Distance: 1.8 mi Tourist Information
Cankurtaran Mahallesi Ayasofya Meydani No:2 Sultanahmet
Istanbul, Turkey 34122

(0212) 517 35 35

The Haseki Hürrem Sultan Hamamı, aka Ayasofya Haseki Hamamı, is a Turkish hamam that was commissioned by the Ottoman Sultan Suleiman I's consort, Hürrem Sultan, and constructed by Mimar Sinan during the 16th century in Istanbul. It was built on the site of historical Baths of Zeuxippus for the religious community of the nearby Hagia Sophia.ArchitectureThe public bath-house was constructed as a charity building by architect Mimar Sinan in 1556. The 75m long structure is designed in the style of classical Ottoman baths having two symmetrical separate sections for males and females. Both sections, situated in north-south direction, are on the same axis that was a novelty in the Turkish bath architecture. The men's section is in the north while the women's part is in the south.The exterior walls are built in courses of one cut stone and two bricks. The changing room of the men's section has four pointed-arch stained-glass windows above in the facade and the women's changing room has three windows.The entrances of both sections are apart. The entrance to the men's section is in the north and the women's in the west. Unlike in the architecture of other Turkish baths, there is a stoa with a dome in the center of the men's section's front side. The roofs of the dome and the stoa are decorated with bricks, and covered by lead sheet material. A red and a white palmette with a golden epigraph on green ground ornament the pointed arch of the monumental entrance door.

Baby Face Beauty Center Güzellik ve Solaryum
Distance: 0.6 mi Tourist Information
İstiklal cd. Ayhan Işık sk. No: 3 K:2
Beyoglu, Turkey

(212) 249 4917 - 249 9838

fön (blow dry) =10 kesim (hair cut) =30 maşa (curling iron) 30 topuz (bun) =40 saç bakımı (hair treatment) =30 dip boya (root coloring) =50 boya (coloring) =60-180 röfle (highlights)= 120-200 perma (permanent curls) =120-200 afrikan ekleme örgü (african braiding) =500-800 manikür (manicure) =20 pedikür (pedicure) =30 kaş (eyebrows) =10 makyaj (make-up) =40 yüz (face waxing) =30 komple ağda (full body waxing) =65 protez tırnak (nail extension) =120 solaryum (solarium)10 dk=15 cilt bakımı (facial treatment) =100

Diyetisyen Emre Uzun
Distance: 1.6 mi Tourist Information
Valikonağı Cad. Hacı Mansur Sok. No:3/2 Konak Apt. Nişantaşı
Istanbul, Turkey 34363

0553 730 95 08

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezimizde Kilo koruma Obezite ve kilo kontrol yönetimi Kronik ve kompleks hastalıklarda beslenme tedavisi Menü Planlama Gebelik öncesi/gebelik sırasında/gebelik sonrası beslenme ve kilo kontrol yönetimi Kurumsal Danışmanlık Okul çağı beslenmesi Yeme davranışı bozukluklarında beslenme tedavisi Kilo alamama durumlarında beslenme tedavisi Diyabet ve Diyet Tedavisi PolikistikOver ve Beslenme Mesafsiz diyet (İstanbul dışındaki danışanlar için diyet hizmeti) Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Emziklilik Döneminde Beslenme ve Kilo Kontrol yönetimi Hipertansiyon ve Beslenme Okul Öncesi Dönemde Beslenme Gut Hastalığı ve Diyet Tedavisi Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Sporcu Beslenmesi konularında danışanlarına hizmet vermeye devam etmektedir.

University Near Mimar Sinan Fine Arts University

Istanbul University
Distance: 1.8 mi Tourist Information
Beyazit
Beyazıt, Turkey 34452

00905342366724

İstanbul Üniversitesi, ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan devlet üniversitesidir.18 Kasım 1933'te Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamıdır. Ayrıca okulun bazı birimleri temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe kadar uzanır. Bugünkü hali 1933'te kurulmuştur.2011 yılında, Dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitedir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12.000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.TarihçeOsmanlı dönemiİstanbul Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin tezler 1321 yılına kadar gidebilmektedir. Alman tarihçi Richard Honig, bugün Beyazıt Yerleşkesi'ndeki merkez binanın bulunduğu yerde Roma üniversiteleriyle eşdeğer nitelikte tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat eğitimi veren bir kurumdan söz eder ve bu kurumun kurulduğu 1 Mart 1321 tarihinin bir bakıma İstanbul'da eğitimin başlangıç tarihi olduğunu belirtir.

Galatasaray University
Distance: 2.0 mi Tourist Information
Çırağan cad. No:36 Ortaköy\İstanbul
Istanbul, Turkey 34349

05511055286

Galatasaray University is a Turkish university established in İstanbul, Turkey in 1992, following an agreement signed in the presence of President François Mitterrand of France and President Turgut Özal of Turkey during a ceremony at Galatasaray High School, the mother school of the university. Turkey's Ambassador to France, Coşkun Kırca, played an important role in organizing the agreement. Galatasaray University is one of the most important members of the Galatasaray Community as Galatasaray High School and Galatasaray Sports Club, and is widely regarded as one of the most prestigious and notable universities in Turkey.Galatasaray University is the only Francophone University in Turkey. The establishment has five faculties ; two institutes, 200 teachers and 2500 students.As a participant in the European exchange programs Erasmus and Socrates, Galatasaray University accommodates around 50 European students. Meanwhile, 100 students of Galatasaray University travel each year to France within the framework of these exchange programs.In essence, Galatasaray University represents a secular tradition of teaching. Courses at Galatasaray University are tri-lingual: in Turkish, French and English. Apart from French which is the primary foreign language, fluency in English as the secondary foreign language is also required. For the Faculty of Engineering, the preparatory period includes only one year of linguistic training.

Özge Can Aslan
Distance: 2.1 mi Tourist Information
Kartal
Istanbul, Turkey 34000

05397194619

Bak Dünya ! Arkadaşlarıyla Enseye Şaplak G*te Parmak Şakalaşan , Küfür Eden , Kitap Okumamış , Tiyatroya Gitmemiş , Televizyonun İç Dünyasından Habersiz , Eli Burnunda , Gözü Kadınımız , Kızımızda , Dinden Bilgisi , Ülkeden Haberi Olmayan , Gusül Abdestini Sadece Yıkanmaktan İbaret Sayan , Zihniyete , Vicdana , EDEBE Aç Kalan , Boş Zamanında Kahvede Oyalanan , Hayattaki Güzelliklerin , Yer Yüzünde Bize Verilmiş Nimetlerin Değerinden Anlamayan Ama Onları Keyfince Kullanan O Güzelliklerden Faydalanan , KURANI KERİMİ Bir Kere Açmamış Ama Sokakta Bir BACIMIZIN Eteği Açılsada Baksak Diye Kendini Tatmin Bırakan , Gözleri Olmasına Rağmen Aslında Kör Olan , Bastığı Toprakta , Aldığı Nefesin Önemini Anlamayan , NAMUS Kavramını Sadece Evindeki Anasına , Bacısına Odaklayan , Bilgi Edinmeyi Değilde , Alkol Bitirmeyi Hobi Haline Getirip Kendini Sadece Kendi Düşüncelerine Göre Yaşatan , Dışarda Bir Pisliğe Bulaştığında Bunu Yetenek Olarak Görüp Kendini Mükafatlandıran , Sokakta Güzel Bir Kız Görünce ' ALLAH Sahibine Bağışlasın ' Yerine Arsız , Kansız , Düşüncelerini O Şekilde Yoğunlaştıran , Bir Çiçeğe Bile ALLAH'ın Can Verip Bir Ülkeyi Bile Yok Edeceğinden Haberi Olmayan , Ama Etrafta Asalak Bir Böcek Gibi Yaşamayı Kendince Adamlık Sanan , Kendi Bildiğini Okuyan , Okuduğunun Yanlışlarla Çevrili Bir Kişiliksiz Olduğunu Anlamayan , Sorumsuzlukları Nedeniyle Kendinden Habersiz Hatalarına Aklı Yatmayan , İş Bir Kızla Beraber Olmaksa Bunu Tecavüzle Bile Sonuçlandıran , Ölümün Sonrası Olmayacak Derken Ruhunun Sokakta Gezeceğine İnanan , Ve İNSANLIĞINI Bir Kenara Koyup Yahudi Damgası Bile Alamayacak Kadar Alçak , Şerefsiz , Münasebetsiz Olan Okadar İnsan Varki , Kadınlarımız , Kızlarımız Tedirgin Olmasında Erkekler mi Olsun Ulan Dünya ! - Ben Az Yazdım Siz Çok Anlayın ... ' Cüneyt Karadayı ' -

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi
Distance: 1.8 mi Tourist Information
Beyazıt
Fatih, Turkey 34452

Local Business Near Mimar Sinan Fine Arts University

Mimar Sinan Fine Arts University
Distance: 0.0 mi Tourist Information
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

Mimar Sinan Fine Arts University is a Turkish state university dedicated to the higher education of fine arts. It is located in the Fındıklı neighborhood of İstanbul, Turkey.HistoryThe institution was founded on January 1, 1882 as the "School of Fine Arts" by the renowned Turkish painter Osman Hamdi Bey, who was also an art historian, archeologist and museum curator. Being the first of its kind in Turkey, education in fine arts and architecture began on March 2, 1883 with 8 instructors and 20 students.In 1914, the school became co-educational. The school was converted in 1928 to an academy, the first academy in Turkey, and its name was changed to "State Academy of Fine Arts" . In 1969, this was renamed to "Istanbul State Academy of Fine Arts" . On July 20, 1982, its status was changed, and the academy became "Mimar Sinan University" after the great Ottoman-Armenian architect Mimar Sinan. Finally, in December 2003, the administration of the university changed its name to "Mimar Sinan Fine Arts University".Since 1982 the institution has been providing 4-year educational programs.Academic units Faculty of natural sciences and literature Faculty of fine arts, Restoration and Conservation of art works Faculty of architecture State conservatory Vocational school Institute of natural sciences Institute of social sciences Institute of Fine Arts School of informatics

SGK istanbul iL Mudurlugu
Distance: 0.1 mi Tourist Information
Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı
Istanbul, Turkey 34427

IMEAK Deniz Ticaret Odası
Distance: 0.1 mi Tourist Information
Meclisi Mebusan Caddesi
Istanbul, Turkey 34427

0212 252 01 30

Deniz Ticaret Odası olarak da bilinmekte olan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Türk deniz ticaret sektörünün önemli bir mesleki kuruluşu olup, merkezi İstanbul’dadır. Şubeleri ise İzmir, Bodrum, Marmaris, Antalya, İskenderun, Fethiye ve Karadeniz Ereğlisi, Batı Karadeniz Bölgesi Şubesidir. Ayrıca, Ankara’da bir İrtibat Bürosu ve Türkiye’nin tüm kıyı il ve ilçelerinde temsilcilikleri vardır. Deniz Ticaret Odası ilk olarak 26 Ağustos 1982’de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuş ve daha sonra faaliyet alanı Marmara Denizi Bölgesi, Türkiye’nin Ege kıyısı ve Akdeniz kıyısı bölgelerini ve nihayet ülkenin Karadeniz kıyısını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Cihangir Parkı
Distance: 0.2 mi Tourist Information
Guneşli Sokağı
Istanbul, Turkey 34433

Demeti / Cihangir
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Kılıçali Paşa Mahallesi, Şimşirci sokak, No: 6/1, Cihangir/Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34433

0090-212-2440628

Journey
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Kılıçali Paşa mahallesi, Akarsu yokuşu 21/A
Istanbul, Turkey 34433

+90 212 244 89 89

Miss Pizza Cihangir
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Kılıçali Paşa Mh. Havyar Sokak 7
Istanbul, Turkey 34430

0090 212 251 3279

Smyrna Cihangir
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Cihangir
Konaklı, Turkey 34433

05428963035

Kabataş Deniz Otobüsü İskelesi
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Kabataş
Istanbul, Turkey 34427

444 4 436

Hayattan Kirintilar
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Gumussuyu Mahallesi Kazanci Yokusu Caddesi Beyoglu, Istanbul
Beyoglu, Turkey 34122

13. Istanbul Bienali
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Antrepo No:3
Istanbul, Turkey 34433

Cihangir La Cave
Distance: 0.3 mi Tourist Information
Sıraselviler cad 109/A Cihangir Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34433

0212 243 24 05

Bi Fark Yarat
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Sıraselviler cad. No: 68 Simge Apt. K4 D:9
Beyoglu, Turkey 34433

02122440540

Bi Fark Yarat, yeni nesil bir “pazarlama iletişimi” ajansıdır. Yani; Bi’ Fark Yarat, pazarlama iletişiminin temel taşının "konumlandırma" olduğuna inanır. Pazarı "tüketiciden doğru" okur, "verimlilik takibi" ve "ölçümlenebilirliği" işinin önemli parçalarından biri olarak kabul eder. Dolayısıyla tek bir hikayenin tüm mecraların entegre bir biçimde kullanılması gerektiğine inanır, uzmanlığı olan PR ve Dijital'i birbirinden hiç ayırmaz.

Beykent Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Sıraselviler Caddesi
Istanbul, Turkey

+90 2124441997

Tarlabaşı
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Tarlabaşı,Beyoğlu,İstanbul
Beyoglu, Turkey

<>

Cafe İstanbul Nargile
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Tophane, Beyoğlu
Istanbul, Turkey

0212 244 81 97

Taksim'de
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Kocatepe Mah.Topçu Cad.18/A Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34000

Taksim Talimhane'de oteller bölgesindeki şirin cafemizde, hijyenik koşullarda üretilen taze ve çıtır boşnak böreklerini ve her çeşit kahveyi bulabilirsiniz

Madam MARE Vintage
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Cihangir Mh. Kazancı Yokuşu No:26A Beyoğlu
Istanbul, Turkey 34310

02124189974

Madam Mare Vintage ulaşım bilgileri, Taksim meydanda bulunan Garanti Bankası yanından aşağı inip,sağa dönün.Camiiyi görünce solunuzdaki Kazancı Yokuşu'ndayız. (Kazancı Manavı karşısı)

Taksim Egitim Ve Arastirma Hastanesi
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Sıraselviler Cd.No:112
Istanbul, Turkey

02122524301

Grand Star Hotel Istanbul
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Siraselviler Cad. No:79 Taksim,
Istanbul, Turkey 34433

+90 (212) 252 70 70

7/24 Açık işletme - Oda servisi - Aile Oteli - Güvenilir İşletme