EuroZoid
Discover The Most Popular Places In Europe

Esenler Otogar, Istanbul | Tourist Information


Esenler
Istanbul, Turkey 34260


Bus Station Near Esenler Otogar

Istanbul - Karamürsel Yolu
Distance: 0.1 mi Tourist Information
İstanbul
Istanbul,

Local Business Near Esenler Otogar

BİHAN Psikoloji Danışmanlık
Distance: 0.8 mi Tourist Information
Şube: Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No:2 SEDAİ İŞ MERK. 2.Kat No:21 ESENYURT- İST. ( ESENYURT DEVLET HASTANESİ Yanı) ----- Merkez: Alibey Mah. Demirhan Sok. Demirhan Villaları İkbal Villa No: 20 Parkköy-Silivri/İst.
Istanbul, Turkey

0212 588 49 50 Gsm: 0533 470 81 03 / 0 535 794 34 05

BİHAN-DER’E HOŞ GELDİNİZ !.. KÂİNATIN ÖZÜ SEVGİDİR… SEVGİ HAYATTIR… HER CANLI AYRI BİRER DÜNYADIR… SEVGİNİN KAYNAĞINDAN GELİP, YİNE SEVGİNİN KAYNAĞINA GERİ DÖNECEK OLAN İNSAN, KADINIYLA ERKEĞİYLE BİR BÜTÜNDÜR… BÜTÜN PARÇALARDAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ. YAŞAMI ANLAMLI KILMAK, MUTLU OLMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ BİR ÖMÜR SÜRMEK, ANNE OLMAK-BABA OLMAK, ÇOCUK YETİŞTİRMEK, GELECEK NESİLLERE GÜZELLİKLER AKTARABİLMEK...HEPİMİZİN ARZUSUDUR... ANCAK YALNIZ ARZULAMAK, ELDE ETMEK İÇİN KAFİ DEĞİLDİR.! GAYRET VE MOTİVASYON GEREKTİR... HER GEÇEN GÜN ÇOĞALAN BİR ENERJİ SARFİYATI İÇERİSİNDE TÜKENEN SADECE ZAMAN DEĞİLDİR ! FİZİKSEL, DUYGUSAL, ZİHİNSEL VE SPRİTÜEL DENGEYE ULAŞMAK İÇİN KAİNATTA VAR OLAN "VERME VE ALMA" ARASINDAKİ UYUMU FARKETMEK GEREKTİR ! BU FARKINDALIKLA, HAYAT AKIŞIMIZA YAPICI BİR YÖN VEREBİLMEK ADINA DENGE KÖPRÜSÜ KURMAYI AMAÇLAYAN BİHAN-DER, ÖZELLİKLE ÇEKİRDEK AİLE KAVRAMINDAN YOLA ÇIKARAK BİLİNÇLİ, İNANÇLI VE KİŞİSEL GELİŞİM FARKINDALIĞIYLA AYDINLANMIŞ İNSANLARIN BİR ARAYA GELİP SİZİN GİBİ DUYARLI İNSANLARIN DA ARAMIZA KATILIMIYLA OKYANUS DAMLASI MİSALİ REZONANSLARLA BÜYÜME GAYRETİ HEYECANINDADIR… UMUDUMUZ , DAHA BİLİNÇLİ VE DAHA DUYARLI BİR TOPLUM FARKINDALIĞININ OLUŞTURACAĞI MUAZZAM FARKLA SEVGİ PAYLAŞIMLARINI BİRLİKTE YAŞAMAKTIR. DÜŞÜNEBİLDİĞİMİZ TÜM GÜZELLİKLERİ YAŞAYABİLMEMİZ VE YAŞATABİLMEMİZ DİLEĞİYLE !.. BİHAN-DER YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİHAN PSİKOLOJİ AKADEMİ& DANIŞMANLIK EĞİTİM DİREKTÖRÜ PSK.ZEYNEP İKBÂL “BİLİNÇLİ HANIMLAR KÜLTÜR, EĞİTİM, VE PSİKOLOJİK GELİŞİM DERNEĞİ”TÜZÜĞÜ Derneğin adı “BİLİNÇLİ HANIMLAR KÜLTÜR, EĞİTİM, VE PSİKOLOJİK GELİŞİM DERNEĞİ”dir. Yazışmalarda bu isimler kullanılır. Dernek adının kısaltması “BİHAN-DER” olarak kullanılacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1 : Derneğin adı: BİLİNÇLİ HANIMLAR KÜLTÜR, EĞİTİM, VE PSİKOLOJİK GELİŞİM DERNEĞİ”dir. Yazışmalarda bu isimler kullanılır. Dernek adının kısaltması “BİHAN-DER” olarak kullanılacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. DERNEĞİN ŞUBELERİ Madde 2: Amaçlarını gerçekleştirebilmek için bölge, il, ilçe ve köylerde şube açabilir. Çalışma kolları ve komisyonlar kurar ve çalıştırır. Şube kurulamayan yerlerde temsilcilikler oluşturabilir. DERNEĞİN AMACI Madde 3: a) Genel kültürümüzün öz kaynakları hakkında inceleme ve araştırma yapmak, benzer amaçlı çalışmalar yapan kişi, kurum ve derneklerle işbirliği yapmak ve onlara yardım sağlamak. b) İnsanın sahip olduğu hakların korunması ve bu haklara karşı yapılan ihlalleri engellemek için çalışmak, c) Toplumun içinde kadının eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla her türlü eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak. d) Fert, aile ve toplumun ruhsal, bedensel gelişimini sağlamak için çalışmak ve olumsuz etkileyen zararlı madde ve alışkanlıklara karşı mücadele etmek. e) İnsanlarımızın psikolojik sağlığını korumak ve sağlıklı ruhsal yaşam konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak. Doğal afetlere maruz kalan kadınlara psikolojik destek vermek dernek bünyesinde kuruluşlar oluşturmak. f) Dünyadaki tarih ve kültür mirasına ve aile mefhumuna sahip çıkmak ve koruyup geliştirmek. DERNEĞİN FAALİYETLERİ Madde 4: Dernek, üçüncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir: a) Tarih ve kültür ve özellikle psikoloji alanlarında çalışmalar yapar ve bu alanlarda çalışma yapanları destekleyerek elde edilen sonuçları yazılı, sesli ve görüntülü basın araçlarıyla üyeleri ve toplumla paylaşır. Toplantı, panel, seminer, basın açıklaması, geziler ve konferanslar düzenler. b) Dernek; insan haklarının korunup geliştirtmesi ve yapılan ihlallerin önlenmesi amacıyla her türlü toplantı ve gösteriler yapar, basın açıklaması, seminer, konferans, panel açıkoturum, sempozyum düzenler, sergiler açar, kermesler düzenler; film, tiyatro, video ve benzeri etkinliklerde bulunur. c) Toplumun eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla eğitimin önemini vurgulayan çeşitli etkinlikler yapar; kültürel geziler düzenler,öğrencilere burs verir, yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri , kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve, bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. d) Düzenleyeceği toplantı, panel, seminer ve konferanslarla, yazılı, sesli ve görüntülü basın araçlarıyla fert, aile ve toplumun ruhsal, bedensel gelişimini olumsuz etkileyen zararlı madde ve alışkanlıklara karşı mücadele eder. Fert aile ve toplumun ruhsal, bedensel ve psikolojik gelişimini sağlamak için uzman kişilerle işbirliği halinde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında bulunur. e) Genel sağlığı korumak, kadınların ve çocukların ruhsal sıkıntılarını gidermek için çalışmalarda bulunur. İnsan varlığının devamı için gerekli olan tabiatın korunması amacıyla her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine yönelik faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkıda bulunur veya bizzat katılır. Yazılı ve sözlü basını kullanarak Dünyanın bu sorunlara dikkatini çekmek için çalışır. Sel, deprem, yangın, heyelan vesaire her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ve özellikle kadınların ihtiyaçlarını karşılar, maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirilmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar. Dünyanın değişik yerlerinde meydana gelebilecek doğal afet, açlık ve savaş gibi durumlarda sivil halka gıda, ilaç ve maddi yardımlarda bulunur. Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakirleri tedavi ettirir. Doğum hastalık ve kaza hallerinde, her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurtdışında tedavilerini yaptırır. Kan bağışı için kampanya yapar. Engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğum evi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. f) Dernek, bu amaçlarını gerçekleştirmek için dergi ve gazete çıkarır. Amaçlarına hizmet edecek diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler ve vakıflarla işbirliği yapar. Derneğe gelir temin etmek için yardım toplar, fuarlar, kermesler, geziler, sergiler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Derneğin amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalar için taşınır ve taşınmaz mal araç alım satımı yapar, kiralar ve kiraya verir. Kurduğu kurum ve kuruluşların işletmesini yapabilir veya uygun gördüğü kişi ve kuruluşlara işletmek üzere devredebilir. Faydalı olabilecek her türlü konuda faaliyette bulunmak üzere ülkedeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkede ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı dernek ve kuruluşlara üye olur. Ülkenin bu kurumlar nezdindeki temsilciliğini yürütür. Bu amaçla gerekli gördüğü yurtiçi ve yurtdışı temaslarda bulunarak toplantılara katılır. Merkez ve şubelerde, işletmecilik yaptığı yerlerde Dernek işlerinin ve diğer işletmecilik işlerinin yapılabilmesi için ücretli olarak gerekli sayıdaki personeli istihdam eder. ÜYELİĞE BAŞVURU Madde 5: Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olmak için başvurabilir.

Dini Sohbet
Distance: 0.7 mi Tourist Information
Türkiye
Istanbul, Turkey

Elmasım erkek kuaförü
Distance: 0.7 mi Tourist Information
sümer
Istanbul, Turkey 34075

05377460161

Sarılsak Ya Sevgilim
Distance: 0.4 mi Tourist Information
ankara
Kars, Turkey 006

GÖKTAŞ FUAR - Stand Tasarım&Uygulama
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Turgutreis mahallesi Tekstilkent A-24, No :22, Esenler, İstanbul
Esenler, Turkey

0212 438 10 58-0212 438 45 01

İstanbul Galata Tower (Galata Kulesi)
Distance: 0.4 mi Tourist Information
istanbul
Istanbul, Turkey

Renkli düşler kurabiye ve organizasyon atölyesi
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Çekmeköy
Istanbul, Turkey 66574

Tozkoparan-Merter
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Merter
Istanbul, Turkey 34220

Çiğdem ceyiz piko
Distance: 0.4 mi Tourist Information
karlıdere
Istanbul, Turkey 56842

05399749429

LOCCA Tips
Distance: 0.4 mi Tourist Information
#bwinBlog
Istanbul, Turkey 16500

Leventler Dekorasyon
Distance: 0.4 mi Tourist Information
cennet
Istanbul, Turkey 65100

05425518688

E-Kelime
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Beylikdüzü
Istanbul, Turkey Ist

02129631563

Issız Park
Distance: 0.4 mi Tourist Information
yeşilpınar
Istanbul, Turkey 06932

Mersinli ßęlά Offical
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Erdemli
Mersin, Turkey 33730

05348458473

Dudullu İmes Org. San. Sit. , İstanbul
Distance: 0.4 mi Tourist Information
istanbul
Istanbul, Turkey

S4 League // Hayal.cash-
Distance: 0.4 mi Tourist Information
S4 League // -[HayaL.CaSH
Istanbul, Turkey 10100

05419205202

Emre Çekirge
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Kırıkkale
Kırıkkale, Turkey

Çınaraltı
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Örnek mahallesi
Istanbul, Turkey 34435

السياحة في اسطنبول_Tourism in Istanbul
Distance: 0.4 mi Tourist Information
TURKEY
Istanbul, Turkey TR-34

Ceylan Market
Distance: 0.4 mi Tourist Information
Esenyurt
Istanbul, Turkey 21243

05350583235